Migrera applikationer till molnet

Många företag nyutvecklar och migrerar just nu sina applikationer i molnet för att dra nytta av molnets många fördelar som snabbhet, elasticitet, och kostnadseffektivisering. Det är en fördel att följa bästa praxis när flertalet applikationer migreras och miljön blir allt mer komplex.

Anpassa efter bästa praxis

För att lyckas med en moln applikation “AWS Well Architected Framework” ett bra verktyg att utgå ifrån. ”AWS Well Architected Framework” består av 5 områden som tillsammans säkerställer att bästa praxis följs. 

Operativ excellens

Fokus på att driva och övervaka system för att leverera affärsvärde och kontinuerligt förbättra processer och arbetssätt.

Säkerhet

Fokus på att skydda information och system.

Pålitlighet

Fokus på förmågan att förebygga och snabbt återhämta sig från misslyckanden för att möta företagens och kundernas efterfrågan.

Prestationseffektivitet

Fokus på att använda IT och dataresurser effektivt.

Kostnadsoptimering

Fokus på att undvika onödiga kostnader.

Hur går det till? Vad vinner ni på det?

En av Knowits certifierade molnarkitekter besöker er och utvärderar er moln-applikation med “AWS Well Architected Framework” som utgångspunkt.

Ni får:

  • En kostnadsfri* halvdags utvärdering “AWS Well Architected Review” med en av våra moln-arkitekter.
  • En detaljerad rapport med rekommenderade förbättringar.
  • Identifiering av områden som behöver åtgärdas omgående för att förbättra säkerhet och genomförande.
  • Möjlighet att använda våra certifierade moln-utvecklare för att genomföra föreslagna förbättringar.
  • AWS Credits**

 

*Gäller godkända kunder och applikationer.

**Kontakta oss för vilka villkor som gäller.

Kontakta oss
Christer Olsson
Ansvarig för erbjudande
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen