Three people drawing on a see-through board

Så här kan vi hjälpa dig

Knowit har ledande expertis inom molnteknik och cybersäkerhet samt lång erfarenhet av att planera, driva och genomföra stora utvecklingsprojekt. Vi hjälper också kunder att migrera till hållbara molnlösningar. Så här kan vi hjälpa dig:

Blue glass wall

Molnanalys och strategi. Vilken lösning är rätt för er?

Alla molntjänster är inte likadana och det finns ingen universallösning för att skapa dem. Låt våra erfarna molnexperter guida dig genom de olika molnlösningarna och föreslå hur din lösning kan designas eller optimeras.

Varje molninitiativ väcker många frågor kring teknikval, hållbarhet, organisation och ledning, som man måste ta hänsyn till när man skapar en molnstrategi.

Med kravanalysen som utgångspunkt kartlägger vi hur din väg mot molnet skulle kunna se ut. Denna molnstrategi är skräddarsydd helt utifrån dina behov och unika krav, samtidigt som vi hjälper dig att uppnå företagets hållbarhetsmål.

Med en gedigen strategi i handen kan du skörda frukterna från molnet, som ökad flexibilitet, effektivitet och innovation samt sänkta kostnader och minskade utsläpp av växthusgaser från er digitala infrastruktur.

Hands holding seedlings

Använder ni redan molnet? Finjustera din molnlösning, molndesign eller molnarkitektur med oss.

Har du redan en molnstrategi och skulle vilja att den även omfattar dina molntjänster, molnarkitektur, molndesign och molnhållbarhet?

Vi kan genomföra en noggrann analys av era förvaltnings- och managementsystem samt infrastruktur för att ge dig tydliga rekommendationer om olika strategier för hållbara molntjänster. Detta innefattar en bedömning av vilka tjänster och applikationer som är lämpliga att använda i molnet, oavsett om det är nya eller befintliga tjänster som ska migreras dit. Vi erbjuder också cybersäkerhetsstrategier för molnet.

När vi har ringat in dina behov kan våra certifierade molnarkitekter hjälpa dig att ta fram bästa tänkbara design och våra mjukvaruarkitekter designar i sin tur dina applikationer för optimal drift i molnet.

Som helhetsleverantör av it- och molntjänster kan vi naturligtvis även hjälpa dig med att sätta upp ramverk för dina processer och rutiner kring administration av infrastruktur och applikationer i molnet.

Efterlevnadsanalys för molnet – regleringar och lagstiftning.

Är din molnlösning säker och uppfyller lagkraven? Beställ en detaljerad rapport över de risker din verksamhet är utsatt för och vilka säkerhetsaspekter du behöver ta hänsyn till. Rapporten identifierar också de regleringar och lagar som är relevanta för dig och ger rekommendationer om hur du kan skydda ditt moln.

A backlit silhouette of a man

Planerar ni för en flytt till molnet? Tänk på detta först.

Boka en heldagsworkshop med en av våra molnstrateger och lär dig mer om molnvärlden och vad en flytt skulle innebära för din verksamhet, som exempelvis affärsmöjligheter och risker. Under dagen får du en god förståelse för det nya digitala ekosystemet och moderna molntjänster då vi kommer att prata mycket om teknik, processer och organisation i molnet. Vi delar med oss av våra erfarenheter och berättar om trendspaningar, de olika molntjänstleverantörerna och deras hållbarhetspåverkan.

Varför välja Knowit?

Varför välja Knowit?

Med vårt team av experter inom molnstrategi kan vi ge stöd och rådgivning åt såväl styrelse som ledningsgrupp och it-chefer i era nuvarande och kommande utmaningar. Vi har strategiska partnerskap med AWS (Amazon Web Services), Microsoft Azure och Google Cloud. Tillsammans med dig säkerställer vi att din verksamhet drar nytta av molnets konkurrensfördelar, som sänkta kostnader och ökad flexibilitet, effektivitet och innovationsförmåga.

Vill du veta mer?
Johan Ribbeklint
Ansvarig för erbjudandet
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Christer Olsson
Ansvarig för erbjudandet – syd
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen