A man writing on a board

Så här kan vi hjälpa dig

Våra molnexperter använder ett systematiskt och standardiserat tillvägagångssätt för att bygga en robust och säker grund som stödjer molnmiljöer på en publik plattform. Med erfarenhet från ett flertal implementeringar och bred kunskap om branschpraxis kan vi leverera skalbara och väl definierade miljöer i det publika molnet.

A path across grass

Molnstyrningsmodell – gör det lätt för din organisation att lyckas

Tillsammans med dig och dina intressenter kan vi ta fram en molnstyrningsmodell som innehåller policyer för hur din verksamhet köper in, använder och hanterar molnplattformar. Handboken kommer att kunna guida dig i att göra rätt saker på rätt sätt – och fatta rätt beslut när det gäller molntjänster.

Vad kommer din molnstyrning att omfatta?

Molnstyrning handlar om medarbetare, processer och tekniker, där alla tre delar ses som lika viktiga i att driva molnresan framåt. Genom att titta på roller och ansvar, regler och processer, prestanda och mätvärde, säkerhetsrisker och efterlevnad, samt drift och teknikval kan vi designa ett ramverk som säkerställer en stabil och säker molndrift.

En stor del av styrningsmodellen handlar förstås om operativ hantering. Ämnen som vi tittar på är exempelvis ledning och administration, utvecklingsteam, partner- och leverantörshantering, avtal och stödmodeller, bland mycket annat.

Vilka är fördelarna med cloud blueprints (detaljerade planer)?

Med oss som partner får du en skräddarsydd skissmed alla tekniska detaljer från de policyer som omfattas av styrningsmodellen. Operativa och tekniska funktioner som kräver uppdatering beskrivs där, liksom metoder som ger ökad effektivitet, skalbarhet och hanterbarhet.

Servers in the dark

Cloud Core och landningszoner – accelerera resan till det publika molnet

Vi har hjälpt kunder i en mängd olika branscher att implementera och anpassa Cloud Core-lösningar och skalbara landningszoner efter deras verksamhets unika situation, företagskultur och behov.

Cloud Core

Vår Cloud Core-tjänst innehåller en model som accelererar din molnimplementering. Den omfattar både uppsättning av molnplattformens landningszoner och branschpraxis för användning och underhåll av plattformen. Våra blueprints uppdateras regelbundet eftersom vi kontinuerligt förbättrar arbetssätt och best practice.

Vi kombinerar infrastruktur som kod, automatisering, processer och styrning för att säkerställa att din molnmiljö blir effektiv och lätt att arbeta med. Vi erbjuder också utbildningar och kurser till medarbetare i operativa roller så att de håller sig à jour och känner sig trygga med lösningen.

 

Landningszoner

Med våra landningszonslösningar kan vi hjälpa dig att snabbt och enkelt sätta upp en säker molnmiljö utifrån behoven i din molnportfölj. Vi har landningszoner för AWS, Microsoft Azure samt Cloud Core och använder best practice som har testats och godkänts som branschstandard. Vår lösning gör att du kan standardisera din molnmiljö, spara tid och få bättre kontroll på kostnaderna.

A group high five

Cloud Center of Excellence (CCoE)

Behöver ditt Cloud Center of Excellence avlastning eller en erfaren molnexpert att bolla saker med? Vi har specialister inom AWS, Microsoft Azure och Google Cloud som kan stötta eller snabba på implementeringen av dina molntjänster. Oavsett om det handlar om molnstyrningspolicyer, val av molnleverantör eller att bygga upp molnkunskap i din verksamhet har vi kompetensen som behövs för att driva molntransformation.

Vill du veta mer?
Johan Ribbeklint
Ansvarig för erbjudandet
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Christer Olsson
Ansvarig för erbjudandet – syd
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen