"Knowit hjälpte oss att starta upp och utveckla kravhanteringsprocessen samt användandet av kravhanteringsverktyget DOORS. Vi har positiv erfarenhet av deras arbete och de har varit ett stort stöd i våra projekt."
- Bombardier Transportation

"Knowit har hjälpt Volvo CE under många år med att leda och utveckla kravhanteringsarbetet för motorutvecklingsprojekt och har dessutom agerat kravingenjörer för framtagning av en helt ny elektronikplattform."
- Volvo Construction Equipment

"Knowit har hjälpt och hjälper FMV med kravhantering och konfigurationsledning i flera upphandlingar av sjukvårdssystem och sjukvårdsmateriel. Arbetet går ut på att hjälpa till med processer, rutiner och kunskap om kravställning, kravhantering och konfigurationsledning."
- Försvarets materielverk

"Knowit leder, driver och informerar om processen kravhantering inom Trafikverkets projekt Citybanan i Stockholm, en sex kilometer lång pendeltågstunnel under Stockholm – från Tomteboda via Odenplan, T-Centralen vidare under Riddarholmen och fram till Stockholms södra."
- Trafikverket

"Knowit agerade kravcoacher åt ReForces ledning för att effektivare arbeta med uppsättning av krav på hög nivå samt prioritering av olika lösningar och funktioner."
- ReForce International

"Knowit hjälpte Profoto att ta fram ett mer effektivt sätt att skriva kravspecifikationer samt utbildade flera projekt- och produktledare inom Modern Kravhantering."
- Profoto

"Knowit höll utbildning i konsten att skriva bra krav. Utbildningen omfattade grunderna i kravhantering, olika tekniker för att skriva krav samt generella tips om hur man skriver tydliga, konsekventa och mätbara krav."
- GE Healthcare

"Knowit höll en kort utbildning samt workshops för att hjälpa Ongame att bli bättre på identifiering och kvantifiering av de mest kritiska kraven i ett projekt."
- Ongame

"Knowit hjälper Scania att utveckla rollen som Business Analyst samt stöttar projekt som konsulter inom kravhantering."
- Scania

"Knowit ansvarar för krav- och ändringshantering i Stockholm Vatten ABs projekt SFA (Stockholms Framtida Avloppsrening) som innefattar utbyggnad och teknikskifte i Henriksdals Reningsverk, en helt ny underjordisk sedimenteringsanläggning i Sickla samt nedläggning av Bromma Reningsverk och en 16 km lång tunnel för överledning av avloppsvatten från Bromma till Sickla/Henriksdal."
- Stockholm Vatten

"Knowit ansvarar för att planera och utföra kravhanteringen för Stockholms Läns Landstings projekt att bygga ut tunnelbanan från Kungsträdgården till bland annat Nacka."
- SL

"Kravledare och kravanalytiker för rapportkraven bakom en ny big data-plattform, vilket omfattade utredning/modellering av nytt och befintligt rapportinnehåll samt dataunderlag för prediktiv analys. Stöd till kravställningen av nytt kravverktyg för ett bolagsövergripande förändringsprogram."
- NetEnt

Vill du veta mer?
Staffan Melin
Ansvarig för kravhantering
Kontakta mig
Kontakta mig

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Vill du att vi ska ringa upp dig?

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Tack! Vi kommer ringa upp dig så snart som möjligt!

Till toppen