Kille som rättar till sitt armband

Förutsättningar förändras och skapar ett behov av Life Cycle Management

Application Development kan beskrivas som konsten att med tekniska lösningar stödja ett affärsbehov, medan Life Cycle Management är konsten att hålla de tekniska lösningarna aktuella och att se till att de ständigt stödjer och löser era föränderliga affärsbehov. Båda är nödvändiga för att ni ska kunna svara upp till marknadens evigt skiftande krav.

Många fokuserar bara på vad du gör, men vår erfarenhet är att när ni har förstått varför något måste ändras blir den viktigaste frågan: hur ska vi göra? För oss betyder detta att skapa ett gemensamt tankesätt och sedan arbeta proaktivt från början till slut.

Framgångsrika projekt kräver förändring

Ett projekt kan definieras som ett tillfälligt åtagande att skapa något unikt, en produkt, en tjänst eller ett resultat. För en del räcker detta. Men för de flesta är behoven ständigt föränderliga och för att förhindra att den ursprungliga investeringen blir bortkastad så måste man arbeta vidare med lösningen, förfina den.

Som tankesätt kan detta ses som en analogi med en agil projektmetodik.

Vår erfarenhet är att de mest framgångsrika projekten ofta är de som börjar smått, där alla intressenter ges möjlighet att gradvis lära sig mer och där det är en kontinuerlig fokus på vad man ska lägga till, förbättra eller ta bort - och framförallt varför?

Vi tror på att låta vår leverans lösa ditt affärsbehov på ett  "tillräckligt bra" sätt.

Proaktiv förvaltning och drift

Det mesta av vårt arbete sker inom komplexa områden, och vi automatiserar ofta kritiska delar av din verksamhet. Vår grundtanke är att använda samma kompetenta personer som från början skapat en grundläggande förståelse för dina verksamhetsbehov till att sedan förfina lösningen. En fördel med detta är att vi tar med tanken om förvaltningsbarhet som en självklar del redan från början och att vi i en förvaltning sedan har omfattande kunskap om hur och varför lösningen är framtagen som den är. Av den anledning är vi starka anhängare av DevOps tankesätt.

På motsvarande sätt tror vi på att involvera både kund och leverantör i samma team för att säkerställa kunskapsutbyte, och därmed bästa möjliga lösning. Vi vill att du som kund är up-to-date på dina egna automatiseringar för att du ska ha kontroll. 

Vår erfarenhet är att de flesta, även om avsikten är en annan, så småningom glömmer och slutar att planera framåt. Regelbundna möten utanför den vardagliga verksamheten, där det är framtiden som är på agendan, kan göra underverk. Varje deltagare får ett ansvar att bidra inom sitt eget kunskapsområde, tankar om förändrade affärsbehov, tekniska förändringar, användbarhetsändringar med mera. Syftet är uteslutande att se till att alla fortfarande tänker till och förstår helheten samt att säkerställa att lösningen fortfarande är relevant och stöder rätt saker.

Kontakta oss
Bo-Göran Perlström
Ansvarig för systemutveckling och förvaltning
Kontakta mig
Kontakta mig

Kontakta oss
Ann-Mari Renmark
Ansvarig systemutveckling och förvaltning Stockholm
Till toppen