Boka en workshop

På agendan

  • Koncept, begrepp och definitioner i molnvärlden
  • Affärsnyttor och -risker med molntjänster
  • Kritiska faktorer om ni väljer att övergå till molnet
  • Molntjänster lämpliga för er verksamhet

Lämplig målgrupp/deltagare

  • Styrelser
  • Ledningsgrupper
  • IT-chefer
  • Andra personer i ledande befattning
Kontakta oss
Christer Olsson
Ansvarig för erbjudande
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen