Steg 1: Kravanalys

Molnstrategin är en viktig del av den större IT-strategin och beskriver även hur molntjänster ska hanteras från ett behovs- och kravperspektiv. Vi kan hjälpa er att kartlägga och analysera såväl era behov som krav samt kontrollera att de är i linje med gällande lagstiftning.

Steg 2: Frågeställningar

Det finns många frågor som behöver besvaras när man tar fram en molnstrategi. Det här är några av dem som vi kommer att titta på tillsammans med dig under arbetets gång:

  • Var och när skall organisationen använda molntjänster?
  • Vilka molntjänster och molnleverantörer skall man använda?
  • Vad är en lämplig roadmap för implementation av molnstrategin?
  • Vilka risker finns med att använda molntjänster och hur minimerar vi dom?
  • Vilka legala aspekter behöver man ta hänsyn till och hur hanteras dom?
  • Finns rätt kompetens och organisation för att transformera till molnet?
  • Vilka processer och rutiner bör finnas för att hantera transformationen till molnet?
  • Vilka effektmål vill vi uppnå med en transformation till molnet?
  • Vilka kostnader får man och hur blir skillnaden mot nuvarande kostnader?

Steg 3: Rekommenderad strategi

Utifrån kravanalysen gör vi en individuell bedömning och lägger fram ett förslag på hur er molnstrategi kan utformas eller optimeras. Det kan vara alltifrån att identifiera vilka av era egna tjänster som ska finnas kvar till att ge förslag på vilka molntjänster som behöver läggas till för att möta era önskemål.

Vill du veta mer?
Christer Olsson
Knowit Cloud
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen