Utveckla er befintliga IT-strategi

Upplägg

I arbetet ingår intervjuer, översiktlig inventering av verksamhetssystem och infrastruktur samt en beskrivning av rekommenderade vägval och strategier runt molntjänster utifrån där ni är idag. Resultaten presenteras i en rapport och i en workshop.

Workshopens innehåll

  • Övergripande begrepp och tekniska lösningar
  • Säkerhetsaspekter
  • Tillgänghetskrav
  • Underhåll och support
  • Paketerings- och debiteringsmodeller
  • Ekonomi
  • Prestandafrågor runt kommunikation och molnresurser, tekniska krav på molnmiljö
Vill du veta mer?
Christer Olsson
Knowit Cloud
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen