Steg 1: Analys

Vi undersöker vilka sanktionerade och icke-sanktionerade molntjänster som används inom er organisation.

Utifrån de identifierade molntjänsterna analyserar vi vilka molnleverantörer ni är beroende av och hur ett bortfall av en molntjänst skulle påverka er. Vi identifierar även de regelverk som berör er organisation.

Analysen belyser följande områden:

  • I vilka tjänster hamnar vårt data? Följer vi regelverk och lagar?
  • Vilka risker finns hos de olika molnleverantörerna?
  • Använder vi molntjänster effektivt och kontrollerat idag?
  • Äger vi fortfarande informationen?

Steg 2: Skriftlig rapport

Analysresultaten sammanställs i en rapport som vi presenterar för dig och dina medarbetare. Under presentationen ger vi även rekommendationer till åtgärder för några av molntjänsterna som vi har identifierat.

Rapporten innehåller bland annat följande:

  • Översikt över utnyttjandet av molntjänster
  • Identifiering av högrisktjänster
  • Exponeringsnivå mot juridiska och affärsmässiga risker
  • Rekommendationer på åtgärder för att ta kontroll över molnanvändandet
Vill du veta mer?
Christer Olsson
Knowit Cloud
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen