Handshake

Det här erbjuder vi dig

Vi hjälper er att lyckas med er digitala transformation genom att maximera nyttan med de molntjänster som er verksamhet behöver.

Genom vårt team av experter inom molnstrategi är vi en strategisk partner åt både er styrelse, ledningsgrupp och teknikavdelning i era nuvarande utmaningar.

Vi erbjuder allt ifrån workshops till analys och framtagning av en komplett molnstrategi som driver utvecklingen mot konkurrensfördelar som er verksamhet strävar efter, exempelvis flexibilitet, effektivitet och innovation.

Girl looking out through car window

Ta klivet ut i molnet

Få en god förståelse för vad det nya digitala ekosystemet och moderna molntjänster är samt vad en flytt ut till molnet innebär för er verksamhet. Boka en heldagsworkshop tillsammans med en av våra molnstrateger och lär ert mer om såväl molnvärlden som affärsnyttor- och risker med molntjänster. Under dagen delar vi även med oss av våra erfarenheter och trendspaningar. 

Dandelion

Anpassad och effektiv molnstrategi

Vi guidar er rätt bland molnen och förslår hur er molnstrategi kan utformas eller optimeras utifrån verksamhetens behov, krav och förutsättningar. Vi är även ett bollplank i de juridiska och säkerhetsfrågor som uppstår till följd av hur molntjänster är uppbyggda och fungerar.

Arbetet består av tre olika delar: Kravanalys, frågeställningar och rekommendationer.

Steps

Utveckla er IT-strategi med fokus på molntjänster

Behöver ni komplettera er befintliga IT-strategi där vi tar höjd för er molnstrategi? Utifrån en grundlig analys av era verksamhetssystem, infrastruktur, arbetssätt, kompetens och processer ger vi er råd och rekommendationer kring olika vägval och strategier gällande molntjänster.

Eye in close up

Analysera era molntjänster

Beställ en detaljerad ögonblicksbild av hur er IT-miljö utsätts för molnbaserade tjänster och vilka säkerhetsaspekter du bör ta hänsyn till. Den skriftliga rapporten ger dig även rekommendationer för hur du kan ta kontroll över molnanvändandet.

Vill du veta mer?
Christer Olsson
Knowit Cloud
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen