People sitting in a row

Vilka är vi?

Vi är en grupp medarbetare med det gemensamma att alla är specialister inom arkitektur. Vi stödjer och leder våra kunder med rätt kompetens inom de olika arkitektrollerna affärsarkitektur, lösningsarkitektur, mjukvaruarkitektur och infrastrukturarkitektur.

Vi har bidragit till att skapa innovativa lösningar baserat på våra kunders IT-strategi, affärsbehov och marknadstrender. Vi arbetar med beprövade metoder och bidrar till att förfina och utveckla ny metodik.

Alla konsulter är seniora, med flerårig erfarenhet från olika tekniker och branscher.

Personer runt bord

Våra förmågor

Vi har definierat en grundkompetens som alla våra konsulter lever upp till och som innebär att man kan:

• Förstå och relatera till våra kunders mål och strategier. Förmåga att leverera strategiskt värde till verksamheten

• Erfarenhet från flera olika perspektiv och roller och har senior erfarenhet från flera områden

• Beskriva, modellera, visualisera och analysera komplexa strukturer

• Kunna balansera olika aspekter mot varandra

• Kunna kommunicera – även med personer inom helt andra kompetensområden

• Vår unika kompetens får vi genom praktiskt arbete i våra kunduppdrag tillsammans med löpande omvärldsbevakning, deltagande i konferenser, utbildningar, certifieringar och interna föredrag.

Vilka frågeställningar är kritiska för er?

  • Hur stor del av livscykeln består av utveckling och hur stor del av förvaltning?
  • Vad blir konsekvensen av att systemet står stilla?
  • Vilka prognoser finns för tillväxt? Vad händer om det blir en succé? Kan vi växa i befintlig lösning? Finns det flaskhalsar inbyggda i komponentval?
  • Arbetar vi med open source? Hur påverkar det?
  • Vilka standardkomponenter ska vi använda oss av? Hur säkerställer vi att inte hamna i ett leverantörsberoende?
  • Vad blir konsekvensen av ett dataintrång? Vilka skydd behöver vi för att minimera risken och konsekvenserna?
  • Vilken hantering av personuppgifter har vi? Kan vi säkerställa hanteringen av dessa?
Balanserande kulor

Arkitektur är en balansakt

Arkitektens roll handlar ofta om att hitta balansen mellan olika intressen utifrån ett givet sammanhang. Står man inför införandet av nytt it-stöd behöver man ta hänsyn till många olika faktorer som ofta driver lösningen i helt olika riktningar.

Arkitekten behöver kunna hantera och finna rätt avvägd lösning på en mängd olika frågeställningar. Olika krav behöver kvantifieras och man behöver kunna räkna på dimensionering, så att man varken över- eller underdimensionerar lösningen. Till hjälp finns olika metoder att ta till, men mycket bygger också på bred kunskap och erfarenhet.

Våra erbjudanden

Vi erbjuder konsulttjänster inom alla arkitektroller, men har valt att fokusera särskilt på ett par specifika områden.

Våra fokusområden

Lösningsarkitektur

Vi har flera erfarna konsulter med specialisering inom lösningsarkitektur som besitter både bred och djup kunskap. Vi har vana av att leda arkitektur-workshops som involverar flera olika delar av våra kunders organisation, och fungerar överbryggande mellan verksamhet och teknik. Vi skapar lösningar som avväger olika intressen med beprövade metoder i syfte att ge mesta möjliga avkastning på investeringarna.

Integrationsarkitektur

Med bred erfarenhet inom området kan vi erbjuda arkitekter som är specialiserade på systemintegration och integrationsfrågor. Vi har till flera kunder levererat integrationsarkitektur i cloud-baserade miljöer – ett fenomen som vi ser är i stark tillväxt.

Vår leverans består ofta i att coacha och hjälpa olika delar av organisationen i integrationsfrågor samt att skapa governance-modeller kring integration, t.ex. strukturer kring namngivning, versionshantering, dokumentation och övervakning, så att man bygger upp ett integrationslandskap som är hanterligt även när det växer och går att förvalta över en lång tid.

Arkitektur byggnader

Architecture talks seminarium

Knowit arrangerar återkommande seminarier med fokus på arkitektur. Det är ett öppet forum för externa och interna deltagare. Olika områden berörs från verksamhet till teknisk nivå.

Det som presenteras och diskuteras är baserat på konkreta fall och utmaningar inom olika organisationer och branscher, med ett ”best-practice” perspektiv.

Vill du veta mer?
Johan Ribbeklint
Ansvarig för erbjudandet
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen