Man med dator på byggplats

Bevisbaserad utformning

Användarcentrerad design har användaren som utgångspunkt och främsta fokus i alla steg av design- och utvecklingsprocessen. Detta sker genom analys och undersökning men även genom valideringstest i riktiga miljöer och situationer där användaren involveras.

Knowit har ett kompetens inom området människa-datorinteraktion (MDI) och vi erbjuder skräddarsydda råd och tjänster inom användarcentrerad design.

Optimera produkten för användning

Vi ser till att ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse för en produkt utgår ifrån ISO 9241-11, och dess riktlinjer för användbarhet.

Vi arbetar för att optimera produkten kring hur användare kan, vill och behöver använda produkten. Vi styr arbetet utifrån det användarcentrerade ramverket definierat i ISO 9241 - Ergonomics of human-system interaction – Part 210:2010 Human-centered design for interactive system.

Arbetsprocessens olika faser

Genom faserna: Analysera, Konceptualisera, Utforma och Validera, säkerställer vi att produkten fyller behoven och skapar förbättringar. Vi utforskar, experimenterar, bygger vidare på det som fungerar, förkastar det som inte fungerar, följer bevisen dit de leder arbetet och utformningen av produkten och ifrågasätter invanda mönster och beteenden. 

Kontor skrivbord dator

Arbeta med oss på Knowit

Vi fokuserar på kundernas mest omfattande data där analys och konceptualisering är avgörande för att åstadkomma stora värden för lösningar som är vitala, komplexa eller används av många.

Våra kunder kan förlita sig på oss för att säkerställa att produkter, tjänster och verksamheter uppnår sin fulla potential. Kontakta oss om hur vi bäst kan hjälpa dig!

Kontakta oss
Magnus Tauvon
Ansvarig för användarcentrerad design
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen