Forest in sunlight

Vi satsar på skogen

Digitalisering har fått rejält fotfäste i skogsindustrin, och satsningen på digitalisering och IT bara fortsätter. Ändå saknar hälften av skogsföretagen i Sverige en affärsstrategi för digitalisering, enligt Skogsbranschens IT-barometer 2018. 

Det stora fokuset ligger idag på hållbarhet, innovationer och effektiviseringar genom olika nya produkter. Ny teknik så som RPA, AR, AI och VR är möjliggörare som skapar nya spännande möjligheter för branschen.

Tillsammans kan vi utforska dessa möjligheter. Vill ni veta mer, kontakta oss, så berättar vi mer.

Forestry

Vår erfarenhet och kompetens

Med våra IT-konsulter som har flera års erfarenhet av skogs- och industrisektorn förstår vi er verksamhet. Tillsammans hittar vi lösningar på just era problem utifrån era specifika förutsättningar.

Med rådgivning och leverans av både verksamhetsutveckling och IT-lösningar kan vi hjälpa till att bidra till en ökad effektivisering och tillväxt inom er verksamhet.

För oss är det viktigt att skapa en kontinuerlig och nära relation med våra kunder och vår målsättning är att vara en långsiktig partner för skogliga och industriella kunder i Sverige. 

Drone in the forest

Nya inventeringsmetoder ger effektiviseringar

Nya och förbättrade inventeringsmetoder med satelliter och drönare ger bättre utbytesberäkningar för stående skog. Branschen utforskar även fjärrstyrda skogsmaskiner som innebär att föraren inte behöver sitta i maskinen utan kan manövrera den från timmerkojan. Detta innebär både en förbättrad arbetsmiljö och ökad säkerhet för personal. Med denna lösning skulle även problematiken med att hitta personal med rätt kompetens som vill jobba i skogen lösas och attrahera arbetskraft på ett annat sätt.

Stora besparingar och effektiviseringar kan göras på olika nivåer i logistikkedjan från skogen till industrin och vidare till slutkund.

truck working in the forest

Nya mätmetoder ger ökad processeffektivitet och minskad energiförbrukning

Nya sätt att mäta in virke införs i form av fjärrmätning och "fjärrstyrda" terminaler, och med hjälp av IoT (Internet of Things) finns möjligheter att skapa ”det smarta sågverket”.

Med denna typ av digitalisering och nya tekniker kan processer förbättras och även bidra till en bättre kontroll över data och därmed hela verksamheten. Exempelvis kan bild- och röntgenteknik vid intaget på sågverket analysera och anpassa produktionen på bästa sätt vilket bidrar till ökad processeffektivitet och produktvärde samt minskad energiförbrukning.

Vårt erbjudande

Läs mer om vårt erbjudande inom:
Användbarhet - med användaren i fokus [Öppna PDF]
Beslutsstöd - ge din data liv [Öppna PDF]
IT-lösning - förverkliga din idé [Öppna PDF]
Kvalitetssäkring - säkra kvalitén på resultatet [Öppna PDF]
Ledning - utveckling kräver ledning [Öppna PDF]
Verksamhetsutveckling - från idé till effekt [Öppna PDF]

Några av de erbjudanden och områden som vi levererar inom till kunder presenteras i bilden nedan. I centrum ligger vår samlade verksamhetskompetens inom skogsindustrin. 

Kontakta oss
Kristin Westman
Ansvarig för lösningar för skogsindustrin
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen