Dator med två gröna flaskor i förgrunden

Kommunikation är viktigt

Vi har byggt upp en djup förståelse för de krav din verksamhet ställer och en stor kunskap kring de standarder som finns både nationellt och internationellt. Med detta i ryggen har vi har utvecklat system som underlättar utbyte av information mellan olika system, så kallad interoperabilitet.

En mamma som viskar i sin dotters öra

Säker it-plattform

Vill du ha en säker it-miljö? Vi har ett system som i sin militära version är godkänt att hantera den näst högst sekretessnivån för svensk försvarssekretess "Hemlig/Secret". I denna version används försvarsmaktens egna säkerhetsprodukter, medan vi i den civila versionen använder kommersiella produkter.

Man som kör lastbil

CIMIC3 - System för lägesövervakning

CIMIC3 är ett system för ledningstöd där din egen postion, eventuell kurs och hastighet visas tillsammans med motsvarande information för andra parter. Systemet kan vara monterat i en farkost som exempelvis ett fartyg eller en lastbil, men det kan även vara fast monterat i en byggnad. Den enda begränsningen är dina krav, vilka sensorer och vilka positioneringssystem som är anslutna.

Vill du veta mer?
Mats Thorstenson
Kontakta mig
Kontakta mig

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Vill du att vi ringer dig?

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Tack! Vi kommer att ringa dig inom kort.

Unik kompetens inom försvarets plattformar

Navigera tryggt i alla lägen

Vi har konsulter som är specialiserade på armésystem, flygsystem och marina system inom försvarssektorn. Tillsammans har de en unik kompetens inom framförallt svenska försvarets plattformar, men även inom utländska försvarsmakters plattformar och civila plattformar. Vår kunskap sträcker sig från navigationssystem och integrationer mot dessa till konstruktion, integration och verifiering av trådlösa och trådbundna sambandssystem. 

Stridsledningssystem och sensorteknologi

Har du behov av kravställning, utveckling eller integration av ledningssystem eller inom sensor-teknologi? Utnyttja vår djupa kunskap.

Vill du veta mer?
Jonas Ekström Berg
Kontakta mig
Kontakta mig

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Vill du att vi ska ringa upp dig?

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Tack! Vi kommer ringa upp dig så snart som möjligt!

Till toppen