Fullständig leverans av finansprodukter

Dploy har stöd för alla typer av lån och leasing som erbjuds av finansföretag och banker – både säkrade och osäkrade krediter.

Plattformen används i hela Norden, med anpassade valutor, språkfiler, datumformat och andra lokala inställningar som görs vid installation och implementering av systemet.

Automatisera kreditvärderingen för att öka kvalitet och försäljning

Dploy möjliggör helautomatisering av kreditprocesser, både för interna användare på bank och andra finansföretag. Samarbetspartners och mellanmän som förhandlare och agenter kan också få kreditgodkännande på några få sekunder.

Med hjälp av optimerade scoringprocesser kan Dploy avgöra vad som är en korrekt hantering av en kreditansökan utifrån den kreditpolicy som banken eller finansföretaget har fastställt. Den automatiserade kreditvärderingsprocessen sänker kostnaderna och ökar samtidigt kvaliteten på värderingarna.

En fullständig, användarvänlig och nätbaserad plattform för ditt finansföretag

Användargränssnittet kan anpassas efter varje enskild kunds unika behov och företagsmodell. Både interna och externa användargränssnitt och ett API ingår i plattformen. Dessutom finns också ett standardgränssnitt som täcker de flesta behov som banker och finansföretag har inom processhantering.

Knowit erbjuder ett komplett utbud av tjänster som UX/CX, webbutveckling, apputveckling och analys, för att ge stöd i alla delar av processen, som kreditansökan, dokumentation, statusuppdateringar och köpbekräftelser.

Till toppen