A couple signing a contract

Förenkla kreditprövningsprocessen

Vår tjänst Dploy hanterar hela flödet i en kreditprocess, från ansökan till utbetalning. Genom att automatisera utlåningsprocessen kan du sänka dina driftskostnader och bearbeta fler kreditbedömningar utan att anställa mer personal.

Plattformen är intuitiv, skalbar och särskilt utvecklad för bank och finansbolag som erbjuder olika typer av finansiering, exempelvis:

  • Lån, bostadslån, kreditkort och andra finansprodukter
  • Factoring, leasing samt leasing av utrustning till företag
  • Försäljningsfinansiering, lån utan säkerhet och inteckningar
Three colleagues talking in a co-working space

Automatisera självklara kreditbeslut

Du kan antingen integrera Dploy med din befintliga bankplattform och sköta kreditbesluten via era gränssnitt, eller välja att bara använda Dploy. Ramverket bygger på säkra datakällor, komplexa integrationer och öppna plattformar.

Du får tillgång till en unik databas med ständigt uppdaterad kreditinformation och uppslag i offentliga register för att lära känna din kund. Med hjälp av optimerade scoringprocesser kan Dploy avgöra vad som är en korrekt hantering av en kreditansökan utifrån den kreditpolicy som din verksamhet har fastställt. Det innebär att du kan ta trygga, objektiva och snabba kreditbeslut samtidigt som du ökar kvaliteten på kreditvärderingarna.

Smiling female office worker

Skräddarsy plattformen efter dina behov

Användargränssnittet kan anpassas efter era unika behov och företagsmodell. Dessutom finns ett standardgränssnitt som täcker de flesta krav som banker och finansföretag har inom processhantering. Plattformen är tillgänglig både via webbtjänst och API. Ett internt och externt användargränssnitt ingår också.

Plattformen Dploy ger dig möjlighet att anpassa valutor, språkfiler, datumformat och andra lokala inställningar. Detta görs vid installation och implementering av systemet.

Digitalisera fakturabelåning och fakturaköp

Erbjuder ditt företag checkräkningskredit eller factoringtjänster i form av både fakturaköp och fakturabelåning? Den smarta, finansiella tekniken från Dploy stöder alla dessa processer och kan förenkla ditt arbete avsevärt. Upptäck hur vi kan hjälpa dig som köper och finansierar företags utestående fordringar.

Några av våra kunder

Vi har genomfört framgångsrika implementationer inom flera olika branscher i Norge, Danmark och Sverige. Några av de största aktörerna inom exempelvis finansiering använder Knowits FinTech-lösning Dploy. BMW, BraBank, Volkswagen, DNB Finans och Santander är några av dem. 

 

Våra partners logotyper

Marknadsledande samarbetspartners

För att säkerställa tillgång till bra data har vi inlett ett tätt samarbete med Ambita, Signicat, Virdi och Mambu. Ambita är ett teknikföretag som levererar digitaliseringslösningar för fastighetsmarknaden. De står bakom flera centrala lösningar som säkerställer att bostadsmarknaden i Norge är effektiv och öppen. Virdi är en bostadsplattform för konsumenter i Norge medan Signicat är plattform för digital identifiering, bland annat autentisering och elektronisk signering. Mambu är en molnbaserad bankplattform och vårt samarbete innebär att vi kan erbjuda ett komplett utbud av bank- och finanstjänster åt traditionella finansinstitut och digitala utmanare.

Kontakta oss
Jan-Georg Lehmann
CCO, Knowit Solutions Bergen
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen