Man skriver anteckningar på telefon

Genomföra mer med mindre resurser

Förändring sker hela tiden och i allt snabbare takt. Regeringen ser att förändrings- och förberedelsetakten för digitalisering av offentliga tjänster bör ökas med fokus på högre användarvänlighet och resultatorientering.

Vi hjälper till att möta dessa utmaningar med moderna systemutvecklingsmetoder, fokus på användarvänlighet, omfattande domänkunskap inom självbetjäningslösningar, övervakning, stöd- och prestandaberäkningar, system för betalning och registrering, portaler och infrastruktur, långsiktigt ansvar och kontinuerlig kompetensutveckling.

Med bred kompetens, lång erfarenhet, djup insikt och ny innovation hjälper vi stat och kommun att leverera bättre tjänster till medborgare och organisationer. Vår starka position kommer genom lång erfarenhet och kunskap från insidan. Vi känner väl till de speciella utmaningar som ni möter i er dagliga verksamhet.

Innovativt referensprojekt med ett övergripande mål – öppenhet

Tillsammans med två av Norges starkaste offentliga aktörer arbetar Knowit tätt tillsammans för att bidra till en effektiv, tillförlitlig och öppen förvaltning. Det är ett gemensamt projekt mellan Oslo stad/kommun och Difi, det norska statskontoret och e-förvaltning. Tillsammans arbetar de för att skapa en gemensam informationskälla för hela det offentliga Norge. Båda parter driver på för att ge allmänheten större insyn i offentlig verksamhet. Genom projektet kommer medborgare att få tillgång till offentlig e-post och politiska frågor.

Det kommer att finnas betydande effektivitetsvinster att förverkliga genom att automatisera tidigare manuellt arbete. De stora fördelarna kommer användare, medborgare, medier, politiker, organisationer/ föreningar samt näringsliv att kunna ta del av. Värdeskapande och inkluderande för alla.

Vill du veta mer?
Bo-Göran Perlström
Ansvarig för digitalisering av offentlig sektor
Kontakta mig
Kontakta mig

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Vill du att vi ska ringa upp dig?

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Tack! Vi kommer ringa upp dig så snart som möjligt!

Tjej på kontor

Klara - det marknadsledande systemet för arkivredovisning

Klara arkivredovisning är ett lättanvänt system för att hantera både det analoga och digitala arkivet. Redovisning kan ske processorienterat eller enligt det allmänna arkivschemat. 

Klara finns i ett antal olika moduler: Classic, Professional, Enterprise och Integration samt Webb. Vi erbjuder också Klara som tjänst.

Vill du veta mer?
Claes Bengtsson
Ansvarig för Klara arkivredovisning
Kontakta mig
Kontakta mig

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Vill du att vi ska ringa upp dig?

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Tack! Vi kommer ringa upp dig så snart som möjligt!

Till toppen