couple riding bikes next to eachother

Sveriges strategi för digitaliseringen sätter medborgaren i centrum

För oss handlar digitalisering inte bara om teknik utan i väldigt stor utsträckning om att förändra beteenden och att effektivisera processer. Det handlar om att kontinuerligt förbättra de tjänster som myndigheten ansvarar för, så att de blir ännu bättre för de användare som myndigheten finns till för. Det går väl i hand med hur regeringen beskriver Sveriges digitaliseringspolitik. Sveriges övergripande mål är att utifrån medborgarnas behov digitalisera med syfte att erbjuda enklare, öppnare och effektivare service. Vi vill gärna ta den politiken till förverkligande.

En effektiv och innovativ offentlig sektor har en stor betydelse för vårt samhälle. Var befinner ni er i den processen? Hur kan vi hjälpa er?

"Sverige har som mål att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Att offentlig förvaltning är innovativ, effektiv och rättssäker är inte bara nödvändigt för att möta framtidens utmaningar, det är också viktigt för att upprätthålla goda demokratiska samhällsinstitutioner."

DIGG – Myndigheten för digital förvaltning med uppdrag att främja digitalisering av offentlig sektor.

 

man talking on the phone in front of computer

Fokus på användarvänlighet och innovation

Digitalisering ger organisationer och samhälle nya möjligheter att genomföra förändringar som inte tidigare varit möjliga och det är viktigt att inte fastna i att endast optimera befintliga processer.

Innovation handlar inte bara om de tekniska lösningarna utan det handlar lika mycket om att utveckla nya arbetssätt och metoder. För att hitta de bästa lösningarna krävs ofta att man vågar testa, lära och lära om. Vårt åtagande är att långsiktigt finnas till hands för att hjälpa offentlig sektor att förnya och utveckla samhälls- och affärskritiska applikationer.

Som offentlig aktör måste man möta både privatpersoner och företagares behov. Hur kan vi hjälpa er med att hitta de rätta lösningarna?

"Utöver visionen att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, utgör digitaliseringsstrategins fem delmål: digital ledning, digital kompetens, digital trygghet, digital infrastruktur och digital innovation viktiga utgångspunkter för arbetet."

Digitaliseringsrådet - Följer digitaliseringen i Sverige och omvärlden för att hjälpa regeringen med strategiska analyser och rekommendationer.

Woman on bus checking her phone

Vi hjälper er hitta rätt lösningar

Utvecklingen sker hela tiden och i allt snabbare takt. Förändrings- och förberedelsetakten för digitalisering av offentliga tjänster bör ökas med fokus på högre användarvänlighet och innovation. Sveriges vision att bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter innefattar olika delmål som digital ledning, digital kompetens, digital trygghet, digital infrastruktur och digital innovation som viktiga områden för arbetet.

Vi har både lång erfarenhet och bred kompetens inom dessa områden. Oavsett om det rör sig om systemutveckling, användarvänlighet, lösningar inom självbetjäning, övervakning, system för betalning och registrering, beräkning av prestanda, portaler eller infrastruktur. Med långsiktigt ansvar och kontinuerlig kompetensutveckling kan vi hjälpa er att möta digitaliseringens alla utmaningar.

Kontakta oss gärna för ett möte!

Kontakta oss
Bo-Göran Perlström
Ansvarig för digitalisering av offentlig sektor
Till toppen