Kontakta oss
Claes Bengtsson
Ansvarig för Klara arkivredovisning
Kontakta mig
Kontakta mig

Professional erbjuder också funktioner för att hantera personakter samt för gallring.

I funktionerna för den verksamhetsbaserade/processorienterade arkivredovisningen presenteras processerna grafiskt och hanterar bland annat:

  • Klassificeringsstrukturer med versionshantering
  • Strukturenheter som verksamhetsområden, processgrupper och processer med tillhörande handlingsslag
  • Handlingstyper med aktiviteter
  • Handlingstyper och handlingsslag som kan kopplas till förvaring

I Personmodulen kan personer kopplas till personakter som t.ex. journaler, betyg m.m. och beskriva var dessa förvaras.

Gallringsmodulen finns som stöd för arkivarien vid gallring av volymer. Där kan:

  • Gallringsregler bestämmas för varje serie
  • Gallringsmarkering göras manuellt eller med en operation som med automatik markerar volymer
  • Gallringsrapporter tas ut för gallringen
  • Volymerna tas bort i systemet efter utförd gallring i arkivet
  • Gallringshistorik sparas med tidpunkt och antal gallrade volymer för en viss serie
Till toppen