Vill du veta mer?
Claes Bengtsson
Ansvarig för Klara arkivredovisning
Kontakta mig
Kontakta mig

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Skal vi ringe dig op?

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Tak! Vi ringer til dig snarest muligt!

Professional erbjuder också funktioner för att hantera personakter samt för gallring.

I funktionerna för den verksamhetsbaserade/processorienterade arkivredovisningen presenteras processerna grafiskt och hanterar bland annat:

  • Klassificeringsstrukturer med versionshantering
  • Strukturenheter som verksamhetsområden, processgrupper och processer med tillhörande handlingsslag
  • Handlingstyper med aktiviteter
  • Handlingstyper och handlingsslag som kan kopplas till förvaring

I Personmodulen kan personer kopplas till personakter som t.ex. journaler, betyg m.m. och beskriva var dessa förvaras.

Gallringsmodulen finns som stöd för arkivarien vid gallring av volymer. Där kan:

  • Gallringsregler bestämmas för varje serie
  • Gallringsmarkering göras manuellt eller med en operation som med automatik markerar volymer
  • Gallringsrapporter tas ut för gallringen
  • Volymerna tas bort i systemet efter utförd gallring i arkivet
  • Gallringshistorik sparas med tidpunkt och antal gallrade volymer för en viss serie
Till toppen