Vill du veta mer?
Claes Bengtsson
Ansvarig för Klara arkivredovisning
Kontakta mig
Kontakta mig

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Skal vi ringe dig op?

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Tak! Vi ringer til dig snarest muligt!

I Klara Classic kan man registrera verksamhetsobjekten arkivbildare, arkiv, serier och volymer och förteckna enligt allmänna arkivschemat. För varje verksamhetsobjekt kan man registrera och hantera en stor mängd information i ett överskådligt flik-gränssnitt. Förutom att registrera information kan man även koppla referenser som filer och länkar till verksamhetsobjekten.

För att underlätta arbetet med att förteckna finns stöd för massregistrering, massuppdatering och omnumrering av volymer. Det finns också möjlighet att kopiera arkiv, serier och volymer t.ex. vid delning av serie. Det är lätt att flytta ett verksamhetsobjekt som t.ex. en serie med underliggande volymer från ett arkiv till ett annat.

Till varje verksamhetsobjekt finns det avancerade sökmöjligheter för att göra urval och hitta önskad information i arkivförteckningen. Det finns dessutom en mycket användbar funktion för fritextsökning på all textinformation. Resultatet presenteras strukturerat i en tabell som listar antalet träffar per verksamhetsobjekt. Härifrån kan man borra sig ner för att hitta efterfrågad information.

I Klara Classic finns ett stort urval av rapporter som t.ex arkivförteckning, arkivstatistik, beståndskatalog och etiketter mm.

Det finns också en modul för egen design av etiketter där man förutom innehållet med fonter, fontstorlekar, dimensioner på etiketten, logga mm även kan styra ordningen och placeringen av informationen.

Arkivförteckningen kan exporteras till formaten EAD, EAC och NADMarc för leverans till Riksarkivet eller annan arkivmyndighet.

Behörigheten i Klara styrs med roller och kan begränsas ytterligare på arkivbildare och arkiv.

Till toppen