Erbjudande inom sourcing

Sourcing Management är Knowits erbjudande av tjänster för de absolut vanligaste delarna i en sourcingaffär. Oavsett om det rör sig om in-, out- eller multisourcing, komplex IT-drift med en touch av cloud eller ren resursförsörjning med hjälp av konsultmäklare, kan vår modell användas steg för steg eller som utvalda delar beroende på var i processen er organisation befinner sig.

Tjänsterna är baserade på flera års erfarenhet av arbete i både privat och offentlig sektor och våra iakttagelser i branschen som helhet. Vi följer trenderna och förstår att hantera de utmaningar och möjligheter de innebär för våra kunder. De områden vi på Knowit anser behövs i en inköpsprocess spänner från idé och initiativ till färdigt avtal, framtida leverans, under hela avtalstiden fram till avtalets upphörande, och strategin går som en röd tråd genom hela affären.

Strategi för sourcing

I vår modell är strategin vägledande igenom hela arbetet. En väl förankrad sourcingstrategi är kärnkomponenten för en lyckad sourcingaffär. Den innehåller mål och vision, förväntningar på framtida leverantörer, upphandlings- och inköpsformer etc. Den ska peka ut vägen för såväl företaget som för den framtida leverantören. I arbetet besvaras bland annat frågorna varför (syfte), vart (mål), vad (vilken teknik) och hur (vilken process)?

En bra strategi skapar värde genom tydliga och uppnåeliga mål samt möjliggör ett effektivt genomförande. 

Hur Knowit kan hjälpa er

Genom vår modell kan vi stiga in var som helst i en upphandling, inköpsprocess eller under kontrakttiden med rådgivning eller paketerade erbjudanden och lösningar. Våra konsulter har erfarenhet och kompetens inom:

  • Framtagande av en sourcingstrategi.
  • Nulägesanalys genom benchmarking och inventering av nuvarande miljö.
  • Kravställning, upphandling och avtal i samband med upphandling, förhandling eller tvist.
  • Stöd i, eller projektledare till, de komplexa projekt som ett nytt avtal ofta leder till.
  • Under avtalstiden kan vi stötta er med Contract Management samt stöd till leveransteam, beställare och IT Management.

 

Vi vill hjälpa er att köpa IT som tjänst! Vi vill skapa större värde och effekt i er digitaliserings- och molnstrategi. Vi vill hjälpa er att undvika klassiska fällor och inlåsningar i traditionella avtal. Om du står inför att outsourca tjänster? Låt oss hjälpa dig.

Vill du veta mer?
Ola Ehrstedt
Ansvarig för Infrastructure och Cloud Services
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du att vi ringer dig?

Tack! Vi ringer dig så snart vi kan!

Till toppen