Claes Bengtsson
Försäljning

Vill du att vi ska ringa upp dig?

Tack! Vi kommer ringa upp dig så snart som möjligt!

Professional erbjuder också funktioner för att hantera personakter samt för gallring.

I funktionerna för den verksamhetsbaserade/processorienterade arkivredovisningen presenteras processerna grafiskt och hanterar bland annat:

  • Klassificeringsstrukturer med versionshantering
  • Strukturenheter som verksamhetsområden, processgrupper och processer med tillhörande handlingsslag
  • Handlingstyper med aktiviteter
  • Handlingstyper och handlingsslag som kan kopplas till förvaring

I Personmodulen kan personer kopplas till personakter som t.ex. journaler, betyg m.m. och beskriva var dessa förvaras.

Gallringsmodulen finns som stöd för arkivarien vid gallring av volymer. Där kan:

  • Gallringsregler bestämmas för varje serie
  • Gallringsmarkering göras manuellt eller med en operation som med automatik markerar volymer
  • Gallringsrapporter tas ut för gallringen
  • Volymerna tas bort i systemet efter utförd gallring i arkivet
  • Gallringshistorik sparas med tidpunkt och antal gallrade volymer för en viss serie
Till toppen