På vilken nivå befinner sig er tekniska miljö?

Idag har alla verksamheter en basal IT som man förlitar sig på och som ska vara tillgänglig för verksamhetsbehoven. Men det är många som släpar efter i sin tekniska miljö och kan därför inte starta digitalisering av exempelvis processer. Många startar resan för att jaga effekterna av ett nytt sätt att arbeta utan att ha sett över vilken nivå den nuvarande tekniken befinner sig på. Vilket ofta resulterar i att man får göra halt i projekten och invänta den tekniska transformationen innan affärsnyttan kommer. 

Det handlar ofta om att göra resan mot en mer molnbaserad teknisk plattform, IaaS, PaaS och till viss del även SaaS. Men det kan likaväl handla om att uppgradera systemen för att kunna interagera mot dessa plattformar. Den tekniska transformationen sätter ramen för vilken nivå affärseffekten ska uppnå!

Om er tekniska transformation även är en del av förändrad sourcing, läs om vårt erbjudande inom Sourcing Management där även Technical Transformation är paketerad. 

Vi hjälper dig att dela upp transformationen i hanterbara delar

Arbetsmodell och process

Inom Knowit har vi utvecklat en modell och arbetsprocess för hur du startar och driver din tekniska transformation.

Vi fokuserar på att snabbt identifiera område och på att ge ett estimat för transformationen. Detta utgör sedan grunden för beslutsunderlag. Därefter delar vi upp transformationen i en parallell förändring eller en sekventiell planering, beroende på organisation och era prioriteringar.

Vårt mål för förändringarna har alltid stöd i affärsnyttan och ofta är resultatet en förutsättning för fortsatt digitalisering. 

Ett lyckat tekniksprång

  1. Identifiera era områden, man kan inte göra allt på en gång.
  2. Gör estimat tidigt och justera dem efterhand för att prioriteringen ska bli rätt.
  3. Prioritera och sätt upp affärsmål.
  4. Projekt och programplanera.
  5. Förankra förväntningar på respektive organisation, skriv kontrakt.
  6. Ha en tät dialog i starten.
  7. Skilj på projekt och styrgrupp.

Erfaren kompetens på tekniska plattformar

Vi har ofta mycket erfaren kompetens på de plattformar och komponenter våra kunder använder. Vi arbetar med de flesta tekniska plattformar och har experter inom, Microsoft, Redhat, VMware och AWS för att nämna några. 

Våra projekt involverar ofta tre viktiga parter. Kunden som beställare och verksamhetsexpert, Knowit som förändringsexpert samt kundens förvaltningspart som driftar/förvaltar systemen. Det är i denna trepartskonstellation som många gör fel.

Inom Knowit har vi tydliga förväntningar på förändringen och en tät samverkan som gör att vi kan justera och kontrollera vår insats för förändringen samt påverka styrningen och stabiliteten i förvaltningen. Vi tar också ansvar för hela förändringen inklusive projekt- och programledning, och i vissa fall även stöd för leverantörsstyrningen under en övergångsperiod. 

Är den tekniska transformationen även en del av er outsourcing läs om vårt erbjudande inom Sourcing Management. 

Vill du veta mer?
Ola Ehrstedt
Ansvarig för Infrastructure och Cloud Services
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du att vi ringer dig?

Tack! Vi ringer dig så snart vi kan!

Till toppen