Ambitionsnivå för digitaliseringen

Alla verksamheter genomgår någon form av digitalisering eller digital transformation idag. Vad är ambitionen för din verksamhet? Vill ni transformera ert företag digitalt eller är strategin endast att digitalisera? Skillnaden ligger i begreppet transformera.

För att göra en fullskalig digital transformation av alla komponenter inom företaget, från driftsmodell till infrastruktur. Då måste omfattande frågeställningar hanteras. Vad säljer vi? Till vem? Hur når vi marknaden på bästa sätt? Om målet endast är att digitalisera. Då ligger fokus på att optimera existerande tjänster, produkter och processer med hjälp av digital teknik och rätt kompetens.

Vi hjälper dig att dela upp transformationen i hanterbara delar.

Inom Knowit följer vi modeller och arbetsprocesser för hur du startar och driver förändringsarbetet. Vi fokuserar på viktiga kärnkompetenser, ett minimum att ta höjd för när du öppnar dörren för en digitalisering eller digital transformation. 

Framtidens företag

Digital transformation är inte ”digitalisera eller dö”. Men du måste besluta i vilken takt det ska ske, utifrån bransch, konkurrenter, kunder och din egen organisations förändringsförmåga. Framtidens företag är inte bara digitala utan också innovativa utöver kundens förväntan, globalt integrerade och villiga att ändra på sin affärsmodell, då det är nödvändigt. Det blir allt svårare att differentiera sig enbart med produkter och tjänstefördelar.

Knowits bästa råd

  1. Digital transformation måste komma från toppen.
  2. Företagskulturen är central och ofta nyckeln till transformation.
  3. Förstå hela det kommersiella värdet av dina digitala kanaler – och följ upp dessa.
  4. Definiera klara KPI:er och ambitiösa mål, som delas av hela verksamheten.
  5. Din digitala strategi ÄR din företagsstrategi.
  6. Skapa en djup förståelse för dina kunder och partners.
  7. Anställ duktig digital kompetens och skapa tydliga roller och ansvar.
  8. Förstå det digitala landskapet.
  9. Teknologi är en förutsättning för framtida (digital) framgång – inte bara en kostnad.
  10. Digital transformation = agil transformation = en ständigt pågående förändringsresa.
Vill du veta mer?
Elin Brundin
Ansvarig för digital transformation
Kontakta mig
Kontakta mig

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Vill du att vi ska ringa upp dig?

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Tack! Vi kommer ringa upp dig så snart som möjligt!

Till toppen