Vad kan man skapa med agil innovation?

Digitala banker, digitala biljetter, prediktiva analyser, AI, digitala assistenter, naturlig språkbehandling, robotar och så mycket mer! Om du är intresserad av agil innovation, prata med oss!

Kreativa dagar på jobbet

För oss är innovation och kreativt skapande viktigt och vi låter det få prioritet och utrymme i vår verksamhet.

Två dagar under året låter vi våra konsulter lägga sina vanliga arbetsuppgifter åt sidan och arbeta på ett projekt som de är intresserade av. Målet är att på ett strukturerat sätt skapa idéer, tankar och processer.

Första dagen fokuseras på att identifiera en idé eller ett koncept. Det kan vara vad som helst – en idé, en process, ett verktyg eller prototyp. Tanken är att komma upp med idéer som ligger utanför det vanliga arbetet och att välja ut en idé för att se om man kan utveckla den till något större.

Testa prototyper på riktigt

Under sista delen av de kreativa dagarna presenteras affärsidén och utvärderas ur ett affärsperspektiv. En jury tar beslut på vilka idéer och projekt som har potential och bärkraft för vidareutveckling och genomförande i sin helhet.

De uppslag som nomineras får chansen att göra en prototyp av sin idé för att se om man kan få konceptet att fungera i praktiken. I denna process skapas ofta nya och fler idéer.

 

Innovationsplan och process i första fasen

Under den första fasen ägnas 3-10 veckor åt att skapa en hållbar idé, en affärsplan och en fungerande prototyp.

Gantt Chart

Produktifiering i andra fasen

Andra fasen fokuseras på produktifiering, där man under 3-12 månader arbetar för att skapa en färdig produkt redo för marknaden. Målet är att leverera en helt färdig produkt till marknaden med alla viktiga moment som innefattas av den processen.

Arbeta innovativt med oss på Knowit

Vi arbetar ofta tillsammans med våra kunder och hjälper till med produktutveckling, ibland som en ren resursförstärkning men ofta som ett team eller partner där vi färdigställer delar av eller hela produkter. Oavsett omfattning så ger ni oss ett uppdrag. Vi hjälper er sedan med mål och tidsramar och att komma i hamn med innovationsprojektet.

Vår styrka är erfarenhet och vi bidrar gärna med vår tekniska kompetens, ramverk och struktur för innovationsarbetet. Arbetet anpassas till varje kunds specifika produktutveckling och verksamhet.

Hur kan vi hjälpa er att arbeta innovativt i utvecklingsprojekt?

Vill du veta mer?
Jonas Svensson
Ansvarig för agil innovation
Kontakta mig
Kontakta mig

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Vill du att vi ska ringa upp dig?

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Tack! Vi kommer ringa upp dig så snart som möjligt!

Till toppen