robots working

Internet of things genererar data

Internet of Things är ett koncept som illustrerar att det inte bara är människor som är anslutna i nätverk utan också saker som fysiska robotar, maskiner, fordon, drönare och hushållsapparater. Sensorer används för att samla in data eller för att anpassa enheternas beteende till en situation eller en plats.

IoT enheter genererar stora mängder data och utbredningen av enheter och sensorer fortsätter att växa med en allt snabbare hastighet. Att strömma data från drift och verksamhet, transaktioner, sensorer och IoT enheter är värdefullt – om datan förstås och används.

google home

Internet of things data skapar värde

I princip är IoT bara en datakälla sammanställt från ett antal andra datakällor som företag kan använda för att förstå sin verksamhet bättre. Den data som genereras från IoT enheter har endast ett värde om den kan nyttjas för analys, åtgärder och optimeringsinitiativ.

IoT applikationer skapar enorma kluster av data, dataset, som kan bearbetas vidare. Det finns dock betydande skillnader i format och olika typer av dataset som varierar från ostrukturerad data till semistrukturerad och strukturerad data. Därmed är en stor del av ett IoT projekt att kartlägga, förstå och kunna hantera den data som skapas.

analytics on computer screen

Metoder för dataanalys av internet of things

Det finns olika metoder som man kan använda sig av inom IoT analys. Streaming analytics, som också kallas händelseströmmar, handlar om att analysera stora dataset i rörelse. I denna process analyseras dataflöden i realtid, till exempel för att skicka aktuella erbjudanden direkt till kundens smartphone när kund passerar butiken.

Analys av geografiska mönster kan användas för att bestämma det rumsliga förhållandet mellan fysiska föremål. Platsbaserade IoT applikationer som smarta parkeringsapplikationer, är ett exempel på detta.

Kopplat till IoT görs också ofta analyser av tidsserier. Som namnet antyder är denna typ av analys baserad på tidsbaserad data som analyseras för att avslöja tillhörande trender och mönster. Det kan till exempel vara IoT applikationer för väderprognos och hälsoövervakning.

Kontakta oss
Henrik Serlow
Ansvarig för erbjudande
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen