trees reaching for the blue sky

Beräkna dina klimatutsläpp med precision

Vill du snabbt och enkelt förstå din organisations totala klimatpåverkan? Vi kan skräddarsy en analysplattform för en enklare klimatberäkning där du kan följa er miljöpåverkan i dashboardformat.

Analysplattformen bygger på en databas där all er hållbarhetsdata ligger lagrad, och er klimatpåverkan beräknas utifrån de siffror som samlats in. Med användarvänliga rapporter och visualiseringar kan du förstå resultaten och ringa in de åtgärder som kan hjälpa din verksamhet att minska utsläppen.  

Det här sättet att arbeta möjliggör oöverträffad transparens kring data och källhänvisningar. Rapporter kan kommuniceras internt, i marknadsföring eller till investerare.

peas in a pod

Analysera och visualisera ditt hållbarhetsarbete

Vi kan hjälpa din organisation att analysera och visualisera er klimat- och miljöpåverkan, till exempel:

  • Hållbarhetsrapporten
  • Siffror till marknadsföring
  • Klimatdata i Scope 1, 2 & 3


Vi kan även sammanställa klimatbokslut enligt Greenhouse Gas Protocol. För dig som driver ett tillverkande företag kan vi även hjälpa dig med att beräkna miljöpåverkan under produktens hela livscykel, det vill säga en livscykelanalys (LCA).

Bees flying into beehive

Automatisera din hållbarhetsredovisning

Har du tröttnat på repetitiv och tidskrävande datainsamling till er hållbarhets- och klimatrapportering? Låt oss automatisera din insamling och hjälpa dig att effektivisera processen och höja kvaliteten på din data.

I första hand utgår vi från den ekonomiska infrastruktur din verksamhet har idag (t.ex. kontoplan, affärs- eller inköpssystem) och samlar in så mycket data vi kan där. I andra hand samlar vi in och analyserar data från enkäter på ett standardiserat sätt.  

Är det första gången ni ska göra ett klimatbokslut? Kontakta oss för en kostnadsfri klimatrådgivning så berättar vi mer om hur en automatiserad datainsamling kan hjälpa er.

Four pairs of hands holding plants in soil

Simulering av hållbarhetsinitiativ

Behöver du en konkret färdplan för att nå era hållbarhetsmål? Med automatisk datainsamling, analys och visualisering får ni underlag för beslutssimulering som tar er business controlling till en ny nivå. Genom att simulera hållbarhetsinitiativ innan beslut tas, i olika framtidsscenarier, kan ni prioritera rätt, minimera risker och ta den mest kostnadseffektiva vägen till era hållbarhetsmål.

Har ni behov av att identifiera de hållbarhetsfrågor som är viktigast för er och era intressenter? Vi kan hjälpa er att genomföra en väsentlighetsanalys relaterad till olika intressenter för att effektivisera och prioritera ert arbete. Eftersom vi jobbar datadrivet kommer du att kunna följa upp era framsteg både på detaljnivå och aggregerad nivå.

Kontakta oss
Henrik Serlow
Head of Data Analytics
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen