robot playing piano

Artificiell intelligens är här och nu

Artificiell intelligens är inte längre något som hör hemma i framtiden. Det finns här och nu och öppnar upp för mängder av möjligheter.

Kontakta oss på Knowit, så hjälper vi er att identifiera lämpliga användningsområden för just er verksamhet.

colleagues working in front of computer screens

Användningsområden för maskininlärning

För att maskiner ska bli smarta måste de läras upp och få rätt instruktioner. Genom att använda algoritmer för igenkänning av mönster och beräkningsinlärning kan vi lära våra maskiner att utföra olika arbetsmoment.

Ju bättre matematiska analyser vi kan göra, desto bättre algoritmer kan vi skapa. Över tiden, med mer precis input, förbättras och förfinas processerna automatiskt och på så vis kan också bättre analyser levereras. Vi skapar en miljö där maskin och människa lär av varandra. Vi kan hjälpa er med detta - prata med oss.

data and code on screen

Prediktiv analys genom maskininlärning

Inom dataanalys används maskininlärning för att utforma komplexa modeller och algoritmer som lämpar sig för prediktiv analys. Samspelet mellan maskininlärning och test av vilka algoritmer som bäst förutsäger, snabbar upp arbetsprocessen och gör det möjligt att handskas med och analysera stora mängder data på kort tid.

Genom att lära från tidigare samband och trender i data ger dessa analytiska modeller tillförlitliga beslutsunderlag och resultat som går att upprepa. Prata med oss på Knowit, så hjälper vi er att hitta bästa upplägg för era behov.

Kontakta oss
Henrik Serlow
Ansvarig för erbjudande
Kontakta mig
Kontakta mig

Kontakta oss
Urban Jonsson
Ansvarig för erbjudande
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen