busy people on their way

Analytics

Dra nytta av den fulla potentialen i din data och få svar på viktiga frågor om din verksamhets framtid. Vilka är de kommande utmaningarna? Vilka möjligheter finns? Basera dina beslut på korrekta underlag. Vi har lång erfarenhet inom avancerad analys och kan skapa mervärde av din data.

man town biking fast

Artificiell intelligens (AI)

Artificiell intelligens är inte längre något som hör hemma i framtiden, utan är här och nu. Genom att använda algoritmer för igenkänning av mönster och beräkningsinlärning kan vi lära våra maskiner att utföra olika arbetsmoment och skapa maskiner med intelligent beteende. Med lärande miljöer där maskin och människa lär och utvecklas av varandra kan du öppna upp för mängder av möjligheter. 

ferris wheel blue sky

Business och data advisory

Analys är så mycket mer än bara teknik. För att verkligen få ut kvalitativa analyser som levereras vid rätt tidpunkt till rätt person, måste målet med informationen stå i fokus och vara realistiskt. Det behöver vara tydligt vem som gör vad i informationsflödet och alla medarbetare i organisationen behöver arbeta tillsammans. Då ges bästa förutsättningar för att lyckas skapa en effektiv informationslösning.

Vi hjälper er med den senaste tekniken och har ett holistiskt angreppsätt när vi analyserar affären utifrån ert informationsperspektiv.

looking through a wet window

Business intelligence och visualisering

Brottas du med utmaningen att förstå, hantera och presentera din data på ett begripligt sätt? Vi kan hjälpa dig att visualisera data så att den blir enklare att ta till sig för alla inom din organisation. När alla har samma syn på hur data ska tolkas blir riktningen tydligare och drivkraften i insatsen mer effektiv.

bikes parked in a crowd

Data engineering

Hur ska din data lagras, användas och analyseras så att informationssäkerhet och sekretess hanteras i linje med gällande lagstiftning? Vi guidar dig rätt bland såväl analysverktygen som modellerna så att du kan utforska stora volymer data och omvandla dem till insikter.

old books in book store

Data management

Är din data kvalitetssäkrad och korrekt? Med Data Warehouse och Master Data Management får du kontroll på din data. I datalagret samlar du ihop, tvättar och säkerställer maximal kvalitet på data från flera olika källsystem innan den används i en business intelligence-applikation för vidare analyser av din verksamhet.

woman working on the phone

Intelligent automation

Genom att automatisera arbetsuppgifter som annars skulle utföras av kontorspersonal bidrar det inte bara till kostnadsbesparingar utan även ökad kapacitet och kvalitet. Robotic Process Automation (RPA) ger din personal möjlighet att utvecklas inom andra centrala arbetsområden.

kids and mom with tablet

Internet of Things (IoT)

Internet of Things, eller sakernas internet, växer i takt med digitaliseringen. Dessa enheter kan uppfatta sin omvärld, kommunicera och anpassa sin aktivitet efter situation och utgör på så vis möjlighet till hjälpsamma miljöer och tjänster. Vi hjälper dig att utforska och skapa smarta lösningar för just din verksamhet och dina kunders behov.

different kinds of coffee

Utbildning i plattformar och verktyg

Vi erbjuder kundanpassade utbildningar i alla våra partnerverktyg. Såväl kurser i SAS som Wherescape och vi är den enda certifierade utbildningspartnern i Tableau. Du kan även få utbildning i molnplattformen Snowflake och i Microsofts samtliga BI-produkter.

group punch

Våra samarbetspartners

Vi samarbetar med flertalet partners för att kunna erbjuda dig de bästa verktygen och plattformarna på marknaden. Läs gärna mer om våra samarbetspartners.

 

  • SAS Institute
  • Snowflake
  • Tableau
  • Wherescape
  • Microsoft
  • Qlik
  • Oracle
  • Informatica
  • IBM
Till toppen