Close up people

BI/Analytics utifrån etablering och förvaltningsförmågor

Vi arbetar alltid utifrån den senaste tekniken och med ett holistiskt angreppsätt där vi analyserar affären utifrån informationsperspektivet. Detta gör att vi kan skapa bred förståelse om hur Analytics kan göra skillnad för olika typer av organisationer. En lyckad BI/Analytics-lösning kräver skickliga beställare och en stabil organisation som levererar. Nyckeln till detta är att skapa insikter tidigt i arbetet.

High five

BI/Analytics utifrån styrning och ledningsförmågor

För att förverkliga värdet av investeringen i Analytics är det medarbetarna och organisationen som gör den stora skillnaden. Det innebär att den förändring som krävs behöver tydliga mål och en vision som måste vara förankrad på alla nivåer i organisationen. Vi vet hur ni går tillväga för att ni ska uppnå er vision och ert mål.

Eye close up

BI/Analytics utifrån förändringsförmågor

Vår erfarenhet inom Advisory och förändringsarbete är lång. Vi har den breda kunskap som krävs för att verkställa de kritiska faktorer och förverkliga Analytics i er organisation.

Vill du veta mer?
Pia Falkborn
Ansvarig för rådgivande analys
Kontakta mig
Kontakta mig

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Vill du att vi ska ringa upp dig?

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Tack! Vi kommer ringa upp dig så snart som möjligt!

Till toppen