Leksaker framför en högtalare

Låt oss ge dig ett nytt perspektiv

I vår roll har vi sett många olika miljöer och utmaningar, dessa erfarenheter kan du få tillgång till genom att låta oss bli en del av er förvaltning. Vi kan hjälpa till med en bekräftelse på att tekniken är rätt applicerad eller bara ett nytt perspektiv på hur man skulle kunna göra. Det är inte alltid lätt att i en förvaltningsorganisation ta del av den senaste tekniken och kunskapen, här har ofta våra specialister mycket att lära ut. Ligger ni i framkant eller har ni halkat efter? 

Infrastruktur som främjar verksamheten

Infrastruktur upplevs ofta som hämmande och som en del av verksamheten som hindrar utvecklingen. Så behöver det inte vara. Att omvandla sin infrastrukur till den mest effektiva för sin egen verksamhet kanske är den viktigaste delen för att kunna dra nytta av förändringar. 

En förändring kan vara teknisk eller komma från ett verksamhetsperspektiv. Oftast kommer den dock från en vision om att framtidssäkra och kostnadseffektivisera. Då är vår analys en bra grund till att göra rätt från början.

Storleken har ingen betydelse

Förändringarna kan vara stora eller små, det är helt upp till er. Vi är vana vid alla sorters miljöer. Vi gör gärna punktinsatser i era förändringsprojekt, men vi gör oss nog bäst när vi gemensamt tar ansvar för planering och resultat.

Palmblad mot en blå himmel

Molntjänster

Molntjänster är ofta ett naturligt nästa steg i optimeringen av den egna infrastrukturen. Användare förväntar sig idag att kunna arbeta var som helst, när som helst och från olika enheter. Molntjänster möjliggör just detta.

Genom att använda molnteknik hjälper vi dig att vara innovativ och att leverera dina tjänster och lösningar baserade på det bästa inom moln.

Vill du veta mer?
Ola Ehrstedt
Ansvarig för Infrastructure and Cloud Services
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du att vi ringer dig?

Tack! Vi ringer dig så snart vi kan!

Till toppen