Optimering av prissättning

Prissättningen är en utmärkt hävstång för att öka ett företags lönsamhet utan stora investeringar. Att optimera ett företags prissättningsstrategi handlar om att förstå de underliggande drivkrafterna för kundvärde och att vara uppmärksam på detaljerna i villkor, mål och KPI:er. Detta uppnås genom att använda faktabaserade insikter och metoder och utmana tidigare etablerade myter och metoder.

Prissättningsprocessen

Att arbeta med prissättningsprocessen handlar ofta om en företagsövergripande insats, och därför tar vi ett helhetsgrepp när vi arbetar med prissättning.

För oss innebär det både att se till att alla delar av ett vinnande prissättningskoncept kommer på plats och att alla förändringar genomförs fullt ut. Vi arbetar med kunder i alla skeden av deras resa. Oavsett om du försöker hitta rätt prissättningsstrategi eller implementera en ny rabattstruktur, ser vi alltid till att leverera användbara och värdefulla resultat.

Beroende på bransch och produkt/tjänst har vi en historisk priseffekt på 2–9 %. Det innebär en direkt intäktsökning som syns på sista raden.

  • Vi hjälper våra kunder att öka lönsamheten och konkurrenskraften genom bättre prissättning. Med en djup förståelse för kundernas behov ökar vi både värdeskapande och värdefångst. Vi är fakta- och datadrivna och riktar våra åtgärder för att öka långsiktig konkurrenskraft och finansiell påverkan.
  • Vi har ett nära samarbete med nyckelpersoner på alla nivåer i organisationen, från styrelsen till verkstadsgolvet, vilket vi tror är rätta sättet att uppnå extraordinära resultat.
  • Vi samarbetar med våra kunder med det övergripande målet att bygga en kultur där kunden, värdeleveransen och lönsamheten står i fokus. Det gör vi genom interna value champions, grupputbildningar och personlig coachning.
  • Vi möjliggör hållbarhet och kontinuerlig utveckling med digitala verktyg som skapar synlighet genom övervakning av relevanta KPI:er, vilket bidrar till att sätta viktiga frågor i fokus för att stimulera handling.
Kontakta oss
Björn Kölerud
Erbjudandeansvarig
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen