Vad våra kunder säger om oss

"Knowit sticker ut från andra konsultföretag som ofta arbetar med en fördefinierad teoretisk modell och sällan anpassar sig och fokuserar tillräckligt på vår bransch. Knowit är lyhörd, kunnig och professionell att arbeta med. Knowits projektledning var jättebra – ett professionellt och trevligt samarbete. Trots begränsad erfarenhet inom vår bransch förstod Knowit snabbt vår verksamhet och lärde sig hur den fungerar."

Kent Jonsson,

VD, Upplands Motor

Läs mer om detta kundcase

"Knowit har en unik erfarenhet av prissättningsstrategier och har tillfört ett betydande värde till flera av våra portföljbolag. De har varit mycket stöttande både när det gäller att tillhandahålla allmänna prisstrategier och ramverk samt leverera mycket specifik rådgivning om prisoptimering och kommunikation kring prissättning."

Tove Larsson

General Partner, Norrsken VC

Optimering av prissättning

Prissättningen är en utmärkt hävstång för att öka ett företags lönsamhet utan stora investeringar. Att optimera ett företags prissättningsstrategi handlar om att förstå de underliggande drivkrafterna för kundvärde och att vara uppmärksam på detaljerna i villkor, mål och KPI:er. Detta uppnås genom att använda faktabaserade insikter och metoder och utmana tidigare etablerade myter och metoder.

Prissättningsprocessen

Att arbeta med prissättningsprocessen handlar ofta om en företagsövergripande insats, och därför tar vi ett helhetsgrepp när vi arbetar med prissättning.

För oss innebär det både att se till att alla delar av ett vinnande prissättningskoncept kommer på plats och att alla förändringar genomförs fullt ut. Vi arbetar med kunder i alla skeden av deras resa. Oavsett om du försöker hitta rätt prissättningsstrategi eller implementera en ny rabattstruktur, ser vi alltid till att leverera användbara och värdefulla resultat.

Beroende på bransch och produkt/tjänst har vi en historisk priseffekt på 2–9 %. Det innebär en direkt intäktsökning som syns på sista raden.

  • Vi hjälper våra kunder att öka lönsamheten och konkurrenskraften genom bättre prissättning. Med en djup förståelse för kundernas behov ökar vi både värdeskapande och värdefångst. Vi är fakta- och datadrivna och riktar våra åtgärder för att öka långsiktig konkurrenskraft och finansiell påverkan.
  • Vi har ett nära samarbete med nyckelpersoner på alla nivåer i organisationen, från styrelsen till verkstadsgolvet, vilket vi tror är rätta sättet att uppnå extraordinära resultat.
  • Vi samarbetar med våra kunder med det övergripande målet att bygga en kultur där kunden, värdeleveransen och lönsamheten står i fokus. Det gör vi genom interna value champions, grupputbildningar och personlig coachning.
  • Vi möjliggör hållbarhet och kontinuerlig utveckling med digitala verktyg som skapar synlighet genom övervakning av relevanta KPI:er, vilket bidrar till att sätta viktiga frågor i fokus för att stimulera handling.
container shipping of logistics

Skapa konkurrensfördelar genom att optimera ditt rörelsekapital.

Våra managementkonsulter har ett operativt tillvägagångsätt vid optimering av rörelsekapital, och kan därmed hjälpa dig att hitta praktiska och hållbara sätt att lösa den komplexa frågan när det kommer till optimering av försörjningskedjan.

Kontakta oss
Erik Påhlson
Erbjudandeansvarig
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen