Dina behov styr kursens inriktning och nivå

Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar och workshops inom portföljstyrning till dig som arbetar i en större koncern eller i en mindre verksamhet, i den privata eller offentliga sektorn.

Komplett utbildningsmaterial

Vi anpassar utbildningens innehåll och nivå efter dina behov och vilka hos er som ska fördjupa sin kunskap. Från utbildningen får du med dig kursmaterial, metoder och verktyg som du och ditt team kan arbeta vidare med. Antalet deltagare är flexibelt.

Erfarna kursledare

Våra kursledare har många års erfarenhet av att arbeta aktivt och agilt med portföljstyrning i den offentliga och privata sektorn. Kurserbjudandet bygger på vår etablerade kurs i agil portföljstyrning som uppdaterats och anpassats efter dagens behov och utmaningar.

Vad vill du lära dig? Välj mellan fyra olika kom-igång paket

Här är fyra olika kom-igång paket vi kan anpassa helt efter dina behov och önskemål:

Paket 1: Introduktion

Samla de yrkesroller och funktioner som har intresse av organisationens totala erbjudande. Vi ger en introduktion till varför portföljstyrning är viktigt, vilka fördelar som kommer av aktiv portföljstyrning och vilka grundstenar som måste på plats för att skapa transparens och värdeflöde.

Paket 2: Grundutbildning

Halvdagsutbildning där vi täcker in grunderna i aktiv portföljstyrning och hjälper dig att komma igång. Teori blandas med diskussioner och övningar där vi utgår från er portfölj och era utmaningar. Vi skickar med material och instruktioner som hjälper er komma igång med att arbeta mer aktivt med portföljstyrning.

Denna kurs täcker in tre viktiga områden:

 1. Hur du kopplar samman din portfölj och strategi. Din portfölj är ett medel med vilket du säkerställer att de strategiska målen uppnås. Därför måste ambition och erbjudande matcha.
 2. Hur du bygger en balanserad portfölj. Med balans i erbjudandet är det enklare att vara stabil när förutsättningarna förändras. Vi visar hur du kan skapa balans mellan stora och små initiativ, lång- och kortsiktiga investeringar, ny och etablerad teknik, stora och små risker samt mellan snabbhet och kvalitet.
 3. Hur du arbetar aktivt med portföljstyrning. Visualisering, värdering och prioritering är viktiga verktyg för att skapa samsyn och fokus. Genom att aktivt se över, utvärdera och uppdatera portföljen kan erbjudandet hållas relevant och värdet maximeras

Paket 3: Accelerera

Kombination av utbildning och workshops. Vi håller en halvdagsutbildning där vi täcker in grunderna i aktiv portföljstyrning. Denna utbildning följs av en workshop-serie där vi arbetar aktivt med er portfölj för att tydliggöra det samlade erbjudandet och tar steg tillsammans för att etablera nya arbetssätt.

I denna kurs ser vi tillsammans över portföljen och hjälper er att styra upp arbetet. Vi tittar närmare på områden som:

 • Sammanställning av det kompletta erbjudanden och visualisering av portföljen
 • Roller och ansvar vid portföljstyrning
 • Värdering och prioritering
 • Agil metodik och tankesätt kring portföljstyrning
 • Agil finansiering av portföljen

 

Paket 4: Kick-starta den snabba organisationen

Vi använder portföljstyrning som ett startblock för att göra er organisation snabbare. Genom utbildningar och workshops hjälper vi er att komma igång med aktiv portföljstyrning.

När erbjudandet och värdeflödet tydliggjorts tar vi gemensamt nästa steg och tittar på hur organisationen kan struktureras och arbeta för att maximera värdeskapandet och bygga hög och uthållig leveransförmåga.  

Five people in a workshop

Praktisk information

Vem är kursen till för

Personer som arbetar aktivt med, eller har förmåga att påverka verksamhetens plan och erbjudande. Exempelvis: Produktchefer, PMO, epic owners, affärsutvecklare, utvecklingschefer. Det går lika bra att delta om du jobbar i en agil organisation som i en mer traditionell organisation – värdet är detsamma.

Vad får jag ut av kursen

 • Förståelse för lean-agila principer och aktiv portföljstyrning
 • Grundläggande kunskap i att bygga upp, balansera och arbeta aktivt med portföljen
 • Bra verktyg för att komma igång med portföljstyrning
 • Tips om hur du kan bygga upp strukturer och processer
Kontakta oss
Susanne Öberg-Carlsson
Tjänsteansvarig
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du bli snabbrörlig?

Läs om våra olika erbjudanden inom portföljstyrning, snabbrörliga organisationer och agil transformation.

Till toppen