Mer fokus på flexibilitet och snabbhet

Verkligheten ställer större krav på innovation och flexibilitet. Din organisation behöver därför vara mer öppen för förändring och samtidigt utveckla lösningar i allt snabbare tempo.

Med metoder som agile och lean kan er organisation förflytta fokus från stabilitet och optimering, till att istället fokusera på tempo och flexibilitet. Forskning indikerar att detta troligen är avgörande för er tillväxt.

Eller ring oss på 0705-292 115

Vill du att vi ringer dig?

Eller ring oss på 0705-292 115

Tack för ditt meddelande! Vi ringer dig inom kort. Hälsningar, Knowit Insight

Ledarskapsutbildning

För att optimera resurser och kostnader delas organisationer vanligtvis in i hierarkiska och traditionella former. Denna organisationsstruktur är ett hinder för att uppnå tempo och flexibilitet. Vårt fokus är att organisationens ledare ska förstå och kunna introducera den nya organisationen. 

Knowit Insight sätter ihop och håller i ledarskapsutbildningar. Vi arbetar med välbeprövade modeller såsom Management 3.0, SAFe och LeSS.

Förändra strukturer och roller

Den klassiska mellanchefen som ofta fokuserar på stabilitet och samordning, har blivit mer sällsynt i organisationer i takt med ökade krav på flexibilitet, snabbhet och anpassning.

I syfte att öka organisationens förmåga till snabbhet och flexibilitet, kan vi hjälpa er att analysera organisationens nuläge och stötta en förändring utifrån struktur, beteende och kunskap.

Ledning och styrning

En tydlig vision och inriktning är nyckeln till att forma ett välmående team, som självständigt driver förbättringar, innovation, snabbhet och flexibilitet. Dåligt ledarskap i kombination med traditionell styrning kan förhindra detta.

Genom att etablera styrningsmodeller hjälper vi dig och din organisation att utveckla era egna metoder för att leda och styra era team. Målet är att era team i längden ska ta ett större helhetsansvar för era slutprodukter och tjänster.

Eller ring oss på 0705-292 115

Vill du att vi ringer dig?

Eller ring oss på 0705-292 115

Tack för ditt meddelande! Vi ringer dig inom kort. Hälsningar, Knowit Insight

Till toppen