Traditionella organisationer

Organisationer blir lätt komplicerade och svåröverskådliga. En vanlig strategi vid organisering är därför att sträva efter enkelhet. Vi skapar mindre enheter som fokuserar på att genomföra sin uppgift kostnadsoptimalt.

Men så enkel är inte världen som organisationen finns i. Vi behöver skapa samordning mellan olika organisationsdelar. Det sker ofta genom att vi tillför processer eller temporära organisationer i organisationen – projekt. 

Det som på pappret såg enkelt ut får därmed flera ”dolda” dimensioner som kombinerat med ett högt förändringstempo skapar just det vi vill undvika – ineffektivitet.

Samtidigt ställer digitaliseringen krav på snabbhet, flexibilitet och innovation och där hänger inte traditionella lösningar med.

Nya organisationsstrukturer

Nu när vanliga organisationsformer inte längre fungerar letar många efter lösningar som är optimerade för team och självorganisering. Vi finner nya organisationsformer och begrepp som Sociokrati, Holakrati och brick-organisationer (eng. Teal), Tribes och Squads .

Att söka en färdig standardlösning - den berömda silver bullet-lösningen - är dock en farlig väg.  En lösning som ser attraktiv ut idag kan snabbt bli kontraproduktiv när omvärldens krav förändras och nya förmågor dynamiskt måste utvecklas för att möta de nya förutsättningarna.

Vi måste alltså se på organisering som något ständigt föränderligt. Utmaningen är att finna lösningar som kan utvecklas över tid och som tar hänsyn till de olika kraven på förändringstakt som finns i en verksamhet.

Ambidexter

Idag hör man begrepp som ambidexter och bi-modal. Det är uttryck för idéer för organisering där man försöker kombinera central styrning med stabil struktur och självorganisering med distribuerad kontroll.                            

Utmaningen för en organisation blir nu att finna kombinationer av central styrning och distribuerat beslutsfattande som är optimal. Man kan se det som en eller flera vågar som ständigt behöver justeras för att balansera.

För att finna rätt balans över tid behöver man överväga ett antal frågeställningar. Exempel på sådana kan vara hur specialisering och funktionsorientering kan balanseras mot behovet av generalist- helhetsperspektiv för att driva innovation och förnyelse.

Vi på Knowit Insight kan hjälpa dig finna balansen i en ständigt föränderlig värld!

Vill du veta mer eller prenumerera på vårt nyhetsbrev? Kontakta oss!
Kontakta oss
Kontakta oss

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Eller ring oss på 070 363 64 33

Vill du att vi ringer dig?

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Eller ring oss på 070 363 64 33

Tack för ditt meddelande! Vi ringer dig inom kort. Hälsningar Knowit Insight

Utbildning

En av de viktigaste komponenterna i en transformering och utveckling är utbildning. Vi sätter ihop och håller i ledarskapsutbildningar och arbetar med välbeprövade modeller såsom Management 3.0SAFe och LeSS.

Rådgivning, coaching och operativ konsulting

Vår strävan är att kundorganisationen ska bli självgående och ha kompetens för en kontinuerlig utveckling. Vi hjälper kunden i flera dimensioner genom att introducera nya verktygslådor för att möta sina utmaningar.

Våra coacher jobbar proaktivt i syfte att människor i organisationen ska finna nya verktyg och innehåll i sitt operativa arbete. Genom operativ konsulting får vi in arbetssätt i flöde-, värde- och snabbhetsorganisationen. I våra roller ger vi råd för fortsatt arbete mot målbilden.

Transformation

I syfte att öka organisationens förmåga till snabbhet och flexibilitet, kan vi hjälpa er att analysera organisationens nuläge och stötta en förändring utifrån struktur, beteende och kunskap.

Vi går in med ett transformationsteam med syfte att initialt skapa momentum. Vi säkerställer att ni kan bemanna nya ”agila” ledarroller och att ni lyckas etablera en kultur av ständig förbättring.

Till toppen