Inköpsfunktion som strategisk förmåga

Vill du gå från operativ och reaktiv till strategisk och proaktiv? Vi hjälper dig och din organisation att utveckla er strategiska inköpsförmåga och skapa strukturer för en kontrollerad avtals- och leverantörsstyrning. Tillsammans med dig tar vi fram förutsättningar för ett tvärfunktionellt samarbete och lärande mellan verksamhet, IT, inköp/upphandling och ekonomi.

Upphandling & strategiska inköp

Vi har rekordmånga exempel på IT-upphandlingar som vi har genomfört och som har genererat stor affärsnytta för våra kunder. Vi kan hjälpa dig att:

  • Ta fram en tydlig upphandlingsstrategi eller sourcingstrategi
  • Fånga och omsätta dina behov till krav i ett komplett upphandlingsunderlag
  • Leda upphandlingar som ett strategiskt affärsverktyg

 

Som oberoende rådgivande specialist är vi ett stadigt bollplank i affärsmässiga överväganden och jobbar också med att utveckla avtal, förhandla fram avtal, tolka avtal samt kvalitetssäkra upphandlingsunderlag. Vår målsättning är att hjälpa dig göra en lyckad affär med bra leverantörsrelationer. Vi vill även skapa förutsättningar för strategiska partnerskap som möjliggör att din organisation kan hänga med i den digitala utvecklingen på ett hållbart sätt.

Avtals- & leverantörshantering

Har du och din organisation en eller flera strategiskt viktiga partners som är kritiska för din verksamhet? I så fall hur ser riskanalysen ut? Lever leverantören upp till avtalet? Stämmer fakturorna med avtalade priser? Nyttjar du avtalets möjligheter till fullo och maximerar nyttan? Drar du nytta av leverantörens potential i ditt utvecklingsarbete?

Vi hjälper dig med underlag till beslut om nya upphandlingar, konsolidering av avtal, val av strategiska leverantörer och aktiviteter som skapar värde och bidrar till hållbara leveranser. Du kan också ta hjälp av oss om du behöver en avtalsförvaltare som har koll på innehållet i avtalet, leveransen och leverantörsrelationen, och arbetar efter detta.

Genom datadrivna uppföljningar samt utveckling av samarbete och partnerskap, säkerställer vi att du får effekthemtagning av strategiska investeringar och skapar affärsmässig robusthet i IT-leveranser för kritiska verksamhetsprocesser.

Utbildning och föreläsningar

Behöver ni vässa era kunskaper på inköps- och upphandlingsområdet? Vi erbjuder skräddarsydda utbildningspaket för dig och din verksamhet inom:

  • Strategiskt inköp i offentlig och privat sektor
  • Avtals- och leverantörshantering
  • Inköpsfunktion och Strategi
  • LOU

 

Vi erbjuder även inspirationsföreläsningar och workshoppar inom sourcing. Vi samarbetar också med IFI, Institutet för Informationsteknologi, kring utbildningar och är en återkommande partner i deras utbildningspaket.

Kontakta oss
Victoria Marks
Senior managementkonsult och specialist inom sourcing, upphandling och inköp
Kontakta mig
Kontakta mig

Kontakta oss
Frida Thure
Senior managementkonsult och specialist inom sourcing, upphandling och inköp
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen