Working capital & supply chain management

Skapa konkurrensfördelar genom att optimera ditt rörelsekapital. Våra managementkonsulter har ett operativt tillvägagångsätt vid optimering av rörelsekapital, och kan därmed hjälpa dig att hitta praktiska och hållbara sätt att lösa den komplexa frågan när det kommer till optimering av försörjningskedjan.

Finansiell transformation

Vill du lyfta din finans- och ekonomifunktion till nästa nivå? Detta uppnås oftast genom en kombination av ständig förbättring och genomgripande förändringar, där rätt kompetens och erfarenhet är avgörande. Med vår kunskap inom finans och ekonomi, samt vår erfarenhet av projekt- och förändringsledning, kan vi hjälpa dig hela vägen.

Digital HR & lön

Vi är övertygade om att en välfungerande HR-funktion är en av framgångsfaktorerna när organisationer tar sig an den digitala framtiden. Genom att se till att den senaste tekniken fungerar sömlöst med er viktigaste resurs – människorna – hjälper vi er att bygga en verksamhet där teknik och människor både utvecklas och skapar värde tillsammans. 

Digitalisering & IT-strategi

Vi tillhandahåller kompetens i gränslandet mellan teknik och affär. Vi på Knowit tycker att konsulter både måste förstå och leverera operativt, samtidigt som de driver strategibildning på flera nivåer. Insikt är nyckeln till detta arbete.

Sourcing, inköp & upphandling

Vi är specialister inom sourcing och stöttar dig när du är beroende av andra i din operationella modell. Vi hjälper dig med sourcingstrategi, inköp och alla typer av upphandlingar inom den privata och offentliga sektorn. Våra upphandlingskonsulter har stor erfarenhet av offentlig upphandling, LOU och LUF. Med oss som rådgivare hjälper vi dig att stärka, utveckla och effektivisera arbetet med nya leverantörer för att skapa värde och nytta i varje affär.

Till toppen