Strategiskt stöd

Sverige ska vara bäst att ta tillvara digitaliseringens möjligheter står det i den nationella strategin. Vad betyder det? För dig, i din organisation? På vilket sätt kan din verksamhet bli bättre av att använda nya sätt att arbeta med stöd av teknik. Vi tar tillsammans fram nuläge, identifierar mål och strategier, handlingsplaner eller kanske en hel digital agenda.

Vi stöttar, coachar, bollar och säkrar att du har underlag i ditt strategiarbete.

Omvärldsbevakning

I en hektisk vardag när många vill ha ens uppmärksamhet är det inte givet att den snabba förändringen i omvärlden prioriteras. Vi hjälper dig att hålla koll på omvärlden, sortera och strukturera vad som är relevant och intressant för din organisation, eller personliga kompetensutveckling. Vad säger forskningen, vilka verktyg finns, vilka är bra för min organisation och vilka lagar och styrdokument kräver justeringar i vårt sätt att arbeta? RPA, GDPR, robotar, appar, lärplattformar, google/Microsoft, programmeringskurser, ipads eller datorer – lika för alla, olika för envar?! Vi hjälps åt att reda ut.

Organisations- och förändringsledning

Med införandet av mer teknik i arbetet  följer också förändrade arbetssätt och förändrade kompetenser. Nya roller som kan behövas i bakvattnet av digitaliseringen. Med vår kunskap om skola kommer vi inte bara in och pekar utan har förståelse för dagens organisation och hur den behöver förändras. Vi stöttar dig i den förändringsprocess som ofrånkomligen kommer!

Till toppen