Utnyttja digitaliseringens potential

Ledare och chefer inom den offentliga sektorn har stor erfarenhet och kunskap, men ibland saknas specifik kompetens, tid och referenser från andra organisationer i syfte att skapa förbättring. Vi är övertygade om att digitalisering är det enskilda område som har potential att skapa både medborgar- och verksamhetsvärde.

Vi arbetar med kunder som är i behov av eller som genomgår en förändringsprocess. Vår insats handlar om att överbrygga klyftan mellan ledning och it, där vi utvecklar strategier och processer tillsammans.

De två största områdena inom offentlig verksamhet är vård och omsorg samt skola. Vi bidrar redan idag med kunskap om hållbar digitalisering i båda.

Kontakta oss
Maria Wäppling
Tjänsteansvarig
Kontakta mig
Kontakta mig

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Vill du att vi ringer dig?

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Tack för ditt meddelande! Vi ringer dig inom kort. Hälsningar, Knowit Insight

Till toppen