Skydda din affär

När affärsmodeller digitaliseras uppstår nya möjligheter, men också risker och hot. Då är det viktigt att risker hanteras med effektiva åtgärder och med bibehållet affärs- och verksamhetsfokus. Vi hjälper dig att skydda din digitala affär med olika åtgärder - alltifrån att upprätta och förhandla avtal till att hitta rätt försäkringslösningar.

Vi är specialister på legal riskhantering. Vi har stor erfarenhet av upphandling och att upprätta samt förhandla olika typer av affärsavtal, bland annat IT-outsourcingavtal, molntjänstavtal och licensavtal.

Skydda dina personuppgifter

Personuppgifter är olja i den digitala ekonomin. Tillgången på personuppgifter har revolutionerat vår vardag genom nya digitala tjänster och affärsmodeller. Vi hjälper dig att utveckla din digitala affär på ett lagligt och etiskt hållbart sätt. Vi erbjuder stöd och åtgärder för efterlevnad av GDPR och annan dataskyddslagstiftning. På så sätt stärker du förtroendet hos dina medarbetare och kunder samt undviker skadestånd, administrativa sanktionsavgifter och dålig publicitet.

Vårt erbjudande inom dataskydd och integritet är brett och spänner över hela GDPR. Vi erbjuder alltifrån strategisk rådgivning till operativt stöd vid införande av nya rutiner, tekniska lösningar och revisioner. Vi erbjuder även DSO/DPO som tjänst - ett funktionsåtagande som hjälper organisationer att uppnå GDPR-compliance på ett rättssäkert och kostnadseffektivt sätt.

Skydda dina kunder

Vad kan vara viktigare än att skydda sina kunder? Förtroende är en del av varumärket och byggs inte över en natt. Däremot kan förtroende raseras snabbt. Bedriver du e-handel (B2C) bör du särskilt uppmärksamma reglerna om marknadsföring och försäljning, om hur cookies får användas och risken för nätbedrägerier. Vi hjälper dig att utveckla en laglig, etiskt hållbar och lönsam online-affär.

Vårt erbjudande inom marknadsrätt och konsumentskydd spänner över ett brett spektrum av tjänster. Vi erbjuder alltifrån strategiskt stöd för hur man realiserar en laglig och hållbar digital affär till granskning och upprättande av schyssta avtalsvillkor. 

Skydda din information

Information har ofta ett stort skyddsvärde för både företag och myndigheter. Att skydda information kan vara helt avgörande för ditt företags utveckling och konkurrenskraft - eller för att upprätthålla kritisk samhällsinfrastruktur och digitala tjänster. Då är det också viktigt att informationen inte kommer i orätta händer.

Ny säkerhetsskyddslag, NIS-direktivet (införd genom lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster) och ny lag om skydd för företagshemligheter är alla avgörande för de verksamheter som berörs. Vi hjälper företag och myndigheter att anpassa sig till de nya hårdare kraven på informationssäkerhetsområdet. Vi har kompetens att genomföra alltifrån säkerhets- och sårbarhetsanalyser till stöd och rådgivning vid genomförande av åtgärder samt upprättande av SUA-avtal. Vi hjälper dig att skydda din och dina kunders information mot stöld och olovligt spridande, oavsett om det är företagshemligheter eller information som är av betydelse för Sveriges säkerhet.

Vad kan vi hjälpa dig med?
Kontakta oss
Kontakta oss

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Eller ring oss på +46 70 550 9022

Vill du att vi ska ringa upp dig?

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Eller ring oss på +46 70 550 9022

Tack! Vi kommer att ringa upp dig så snart som möjligt! Hälsningar Knowit Insight

Till toppen