Säker upphandling

Vi erbjuder råd och konkreta förslag vid upphandling och inköp, under hela upphandlingsprocessen, i syfte att öka kunders kunskap att efterleva LOU, LOV, LUF och GDPR.

Vi erbjuder stöd och kvalitetssäkring av förfrågningsunderlag/anbud, innan och under upphandlingsprocessen i syfte att minimera risken för eventuell överprövning och avtalsförsening, bli mer affärsmässiga och lagenliga.

Regelefterlevnad och affärsmässighet

Vi erbjuder avtalsutformning med fokus på affärsmässighet, GDPR och informationssäkerhet. Vi gör en sannolikhetsbedömning av hur stor sannolikhet kunden har att vinna ett överprövningsmål samt erbjuder stöd i processföring. Vi erbjuder även stöd i avtalsuppföljning.

Vi erbjuder konkreta förslag vad det gäller regelefterlevnad och affärsmässighet under hela upphandlingsprocessen.

Kravställning

Vi är behjälpliga med utformning av kravställning med hänsyn till GDPR och informationssäkerhet.

Vi erbjuder stöd och konkreta förslag för att säkerställa att kunden får det som upphandlats och beställts.

Utvärderingskriterier

Vi är behjälpliga med att analysera och utforma effektiva, tydliga och mätbara utvärderingskriterier i syfte att uppnå affärsmässighet och minimera eventuella risker för överprövning.

Vad kan vi hjälpa dig med?
Lisa Lundin
Tjänsteansvarig
Kontakta mig
Kontakta mig

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Vill du att vi ska ringa upp dig?

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Tack! Vi kommer att ringa upp dig så snart som möjligt! Hälsningar Knowit Insight

Till toppen