Dataskyddsombud som tjänst

Behandlar du personuppgifter kanske du behöver utse ett dataskyddsombud. Inom Digital Law erbjuder vi dataskyddsombud som tjänst där vi tar hand om de arbetsuppgifter som ingår i dataskyddsombudets roll och hjälper er att uppnå kraven i GDPR. Vi erbjuder tvärfunktionella team som stöttar brett och på djupet. Beroende på just er organisations behov kan vi erbjuda olika nivåer av tjänsten.

Registerförteckning

Den registerförteckning som idag ofta hanteras av personuppgiftsombudet (PuO) kommer efter den 25 maj 2018 att föras över till den personuppgiftsansvarige. Vi kan bidra till att nya behandlingar förtecknas på ett enhetligt, korrekt och lämpligt sätt.

Utbildning

Dataskyddsombud
GDPR ställer krav på att vissa organisationer och alla myndigheter ska ha dataskyddsombud. Uppdraget som dataskyddsombud är komplext. Våra erfarna jurister erbjuder stöd och kompetensutveckling till dataskyddsombud.

Allmän utbildning inom GDPR
Kompetensutveckling inom dataskyddsområdet är av central betydelse för att uppnå compliance. Vi har lång erfarenhet av att hålla utbildningar inom GDPR och dataskydd, för både mindre och större grupper. Vi skräddarsyr gärna utbildningar och workshops för att de ska passa just er organisations behov.

DSO-coach

Varje dataskyddsombud behöver ett bollplank, hjälp att hålla sig à jour med rättsutvecklingen, vägledning för hur man ska agera i vissa situationer och hur man ska undvika att hamna i intressekonflikter. DSO-coach är en tjänst där vi helt enkelt coachar och sparrar ett dataskyddsombud.

DPIA

Enligt GDPR ska företag som behandlar personuppgifter regelbundet utföra konsekvensbedömningar avseende dataskydd på sina processer, en så kallad DPIA. EU föreskriver att DPIA ska göras regelbundet, vid varje förändring och minst en gång per år. Detta gäller särskilt när behandlingen av personuppgifter medför höga integritetsrisker. Digital Law hjälper till med allt ifrån metodstöd till att utföra själva DPIA:n, och därigenom säkerställa compliance till GDPR.

Upphandlingsstöd

Vi erbjuder stöd och kvalitetssäkring innan och under upphandling i syfte att minimera risken för eventuell överprövning och avtalsförsening.

Vi erbjuder stöd vid offentlig upphandling och inköp, under hela upphandlingsprocessen, i syfte att öka er kunskap att efterleva LOU, LOV, LUF, LUK och GDPR.

Vi hjälper er att ställa rätt och relevanta krav avseende GDPR och informationssäkerhet i samband med upphandling och att utveckla förfrågningsunderlag samt utvärderingsmodeller därefter.

Vad kan vi hjälpa dig med?
Lisa Lundin
Tjänsteansvarig
Kontakta mig
Kontakta mig

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Vill du att vi ska ringa upp dig?

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Tack! Vi kommer att ringa upp dig så snart som möjligt! Hälsningar Knowit Insight

Till toppen