Nuläge+

Nuläge+ är en beprövad metod för att genomlysa en organisations mognad att efterleva GDPR. Resultatet är en kartläggning av nuläget samt en åtgärdsplan för regelefterlevnad. Nuläge+ levereras tillsammans med experter inom informationssäkerhet och förändringsledning från våra övriga styrkeområden inom Knowit.

Registerförteckningar

Registerförteckning är en grundsten för compliance. Vi hjälper er att ta fram stöd för registerförteckningar och att utveckla praktiska rutiner och processer för att underhålla förteckningen. Detta är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt visa på regelefterlevnad, och i många fall ett regulatoriskt krav.

Utbildning

Vi har lång erfarenhet av att hålla utbildningar inom dataskydd och GDPR, för både mindre och större grupper. Vi skräddarsyr gärna utbildningar och workshops för att de ska passa just er organisations behov.

Prioriteringsstöd

I GDPR-arbetet är det lämpligt att börja med den mest verksamhetskritiska och känsliga hanteringen. Allt kan inte ske samtidigt. Här kan vi bidra med prioriteringar för att på lämpligast sätt successivt säkra upp verksamheten. Allt görs utifrån ett verksamhets- och riskperspektiv.

Biträdesavtal

De flesta företag har idag anlitat ett eller flera personuppgiftsbiträden. Exempel på situationer är vid användandet av molntjänster av olika slag och programvara som driftas på externa servrar. Har ni anlitat personuppgiftsbiträden ställer GDPR krav på att ni ska ha ett skriftligt och detaljerat personuppgiftsbiträdesavtal. Jämfört med dagens lagstiftning är kraven mycket mer detaljerade i GDPR än i PUL. Med vår kompetens och erfarenhet inom Digital Law kan vi göra en genomlysning av era biträdesavtal och förhandla dessa på ett professionellt sätt. På så sätt får ni ett effektivt skydd mot obehagliga överraskningar.

DPIA

Enligt GDPR ska företag som behandlar personuppgifter regelbundet utföra konsekvensbedömningar avseende dataskydd på sina processer, en så kallad DPIA. EU föreskriver att DPIA ska göras regelbundet, vid varje förändring och minst en gång per år. Detta gäller särskilt när behandlingen av personuppgifter medför höga integritetsrisker. Digital Law hjälper till med allt ifrån metodstöd till att utföra själva DPIA:n, och därigenom säkerställa compliance till GDPR.

Vad kan vi hjälpa dig med?
Lisa Lundin
Tjänsteansvarig
Kontakta mig
Kontakta mig

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Vill du att vi ska ringa upp dig?

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Tack! Vi kommer att ringa upp dig så snart som möjligt! Hälsningar Knowit Insight

Till toppen