HR leder organisationen in i digitaliseringen

Vi är övertygade om att en välfungerande HR är en av framgångsfaktorerna när organisationen ska ta sig an den digitala framtiden. Genom att se till att den senaste tekniken fungerar sömlöst med organisationens viktigaste resurs – människorna – hjälper vi våra kunder att bygga en funktionell organisation. En plats där teknik och människor utvecklas och skapar värde.

Knowit Insight hjälper HR-avdelningar att kravställa, upphandla och implementera it-system. Vi hjälper också våra kunder att digitalisera sin verksamhet i en vidare bemärkelse, genom automatisering, beteendeförändring och digitalt ledarskap. Vi är över 20 konsulter som jobbar dedikerat med HR och alla ser att HR:s delaktighet i organisationens utveckling är en av de avgörande faktorerna för att den ska klara sig i den digitala framtiden. Precis som det digitala landskapet är vi dynamiska och skräddarsyr våra leveranser efter kundens behov.

Har du koll på din digitala potential? 

Vi ser över era processer, arbetssätt, metoder och ser över vad som kan förbättras.

Utifrån era mål och visioner, etablerar vi HR- och löneorganisationer som möter verksamhetens behov. Vid byte av HR-system får du rådgivning för rätt prioriteringar.

Vi lämnar dig aldrig halvvägs, vi är med från behovsanalys, kravställning och upphandling, till dess att systemet med nya processer är på plats.

Vad kan vi hjälpa dig med?
Kontakta oss
Kontakta oss

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Eller ring oss på 0730-402 282

Vill du att vi ringer dig?

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Eller ring oss på 0730-402 282

Tack för ditt meddelande! Vi ringer dig inom kort. Hälsningar, Knowit Insight

Till toppen