Löneadministratörsnätverk

Vill du utvecklas som löneadministratör, jobba mer proaktivt och konsultativt? Då är vårt löneadministratörsnätverk något för dig!

Knowits löneadministratörsnätverk riktar sig till dig som jobbar som löneadministratör/ lönespecialist/löneekonom. Rollen ställer idag höga krav på kunskap om lagar och avtal men också kännedom om verksamheten och de krav som den ställer. Genom att nätverka får du inblick i och erfarenhet från personer i liknande roller från andra branscher och organisationer.

Vi diskuterar bland annat trender inom löneområdet, hur service och bemötande blir allt viktigare i lönearbetet, hur man bäst nyttjar systemstödet samt vikten av att ha effektiva arbetsprocesser. Vid varje träff diskuterar vi olika ämnen som vi gemensamt har bestämt i gruppen. Nätverket bygger på att du är delaktig i diskussionerna. Knowit leder nätverket och kommer med inspel som exempelvis miniföreläsningar för att ge input till diskussionen.

"Att vara med i detta nätverk är ett utmärkt sätt att lära känna andra i samma roll och få utbyte av andras erfarenheter från olika branscher. Det är mycket intressant och vi kan ge och få tips och idéer om hur vi själva kan använda och ändra vissa rutiner och diskutera hur nya lagar och regler ska tolkas i vårt arbete. Går alltid därifrån peppad med ny energi."
Ann-Catrin Kampenborg, Caverion Sverige AB

Information om nätverket

Träffar: Fem per år
Var: Hos Knowit, Klarabergsgatan 60 i Stockholm
Kostnad: 7 500 kr per år (inkl. lunch och fika)
Anmälan:
För att anmäla dig, skicka ett mejl till hrm@knowit.se. Du får gärna kortfattat beskriva vilka förväntningar du har på nätverket.

När vi har mottagit din anmälan kommer du inom kort att få ett mail med ytterligare information.

Datum för 2020

Torsdag 13 februari
Onsdag 8 april
Onsdag 10 juni
Onsdag 9 september
Onsdag 7 oktober
Onsdag 11 november

Tid: 12–17 (om inget annat anges)

På grund av rådande situation hålls nätverksträffarna digitalt till dess att vi kan ses fysiskt igen.

Till toppen