Digital HR-nätverk

Vill du i din HR-funktion maximera nyttan med era digitala satsningar och lära av hur andra har gjort?

För att få ut maximalt av er digitala omställning krävs ett sammanhängande tänk i organisationen – ett fokus på långsiktig digitalisering, med fokus på användarupplevelsen, en helhetssyn på förändringsledning och kontinuerlig utveckling av företagets digitala tjänster, där HR:s egna tjänster kan spela en stor roll.

I vårt nätverk för Digital HR vill vi därför adressera de frågeställningar som syftar till att ni ska kunna realisera nyttorna med era investeringar och utveckla än mer värdeskapande HR-tjänster. Vi kommer att beröra digitaliseringen av HR ur ett bredare perspektiv och i bilden nedan ser du områden som vi med spänning ser fram emot att diskutera med er under våra nätverksträffar. Vi har en ständigt pågående dialog om hur man bör tänka för att en digital HR-satsning konkret kan hjälpa organisationen genom en oviss och snabbrörlig (spännande!) digital framtid.

Nätverket är för dig som verkar i en organisation där...

  • Ni har påbörjat en digitaliseringsresa inom HR och vill få större insikt i vilka nästa steg ni bör ta
  • Ni vill maximera utväxlingen av era digitala lösningar för HR
  • Ni har nyligen implementerat ett systemstöd för HR eller är mitt inne i en implementering


Träffarna bygger på olika teman som gruppen tillsammans väljer ut. Diskussionerna i gruppen leder till användbara kunskaper i ditt vardagliga arbete. Vårt mål är att ge dig tid till personlig utveckling genom värdefulla reflektioner. Erfarenhetsutbyte inom gruppen liksom aktuell omvärldsbevakning är en del av varje träff.

För att få ut mesta möjliga av dessa nätverksträffar tror vi att du idag har någon av följande roller inom din organisation:

  • HRIT-specialist
  • Förändringsledare inom digitalisering av HR
  • HR-tech specialist
  • Systemförvaltare HRIT
  • Verksamhetsutvecklare HRIT
  • Projektledare HRIT
  • Processägare HR

 

Våra nätverksledare är specialister med lång erfarenhet av frågor som rör HR, IT och digitalisering. Hör gärna av dig om du vill veta mer!

Information om nätverket

Träffar: Fyra per år
Var: Digitala möten i Teams. Vi planerar för att vid något tillfälle per år möjliggöra för de som vill/kan träffas fysiskt.
Kostnad: 1 950 kr per år
Anmälan: För att anmäla dig, skicka ett mejl till hrm@knowit.se. Du får gärna kortfattat beskriva vilka förväntningar du har på nätverket.

När vi har tagit emot din anmälan kommer du inom kort att få ett mejl med ytterligare information samt datum och tid för träffarna.

Då nätverket bygger på tillit i gruppen, långsiktiga relationer och möjligheten att kunna dela erfarenheter fritt är deltagandet personligt och kan ej överlåtas vid förhinder.

Till toppen