Dagens utmaningar

Digitalisering och en snabb föränderlig värld ställer stora krav på företag idag. Fokus på effektivisering, högre produktivitet, bättre lönsamhet och nöjdare medarbetare gör att många organisationer behöver anpassa sig, utvecklas eller förändras.

Framtiden tillhör dem som blir snabbare, mer innovativa och flexibla. Att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter är en viktig pusselbit, men det är de som verkligen förstår kundernas växlande behov som kommer att överleva och utvecklas. Att investera i strukturer, medarbetare och strategier som klarar snabba byten av riktningar är en nyckelförmåga.

Det här erbjuder vi dig

En organisationsutveckling, förändring eller affärsutveckling kan vara knepig att genomföra. Vi hjälper dig att analysera ditt företag i förhållande till er önskade position. Utifrån analysen hjälper vi er att strukturera och implementera en flexibel och snabbrörlig organisation som är bättre riggad att möta era nuvarande och framtida utmaningar.

Tillsammans med dig ser vi bland annat till att ni blir både agila och tvärfunktionella där det är lämpligt, att ni får tillgång till rätt kunskap snabbt samt främjar en kultur där man tar initiativ, vågar att prova nytt och tar kalkylerade risker. Samtidigt hjälper vi er att även se andra sidan av myntet, det vill säga var ni ska effektivisera, harmonisera processer och säkra stordriftsfördelar – ofta med intelligenta automationer. Det är inte varken eller utan snarare både och.

Våra styrkor

Vi har djup verksamhetskunskap och har hjälpt många företag med organisationsutveckling över många marknader och branscher. Vi kan alltifrån organisationsdesign, business agile, kultur, lärande, ledarutveckling till förändringsledning. Vi har erfarenheter och specialister inom dessa områden:

- Organisationsdesign
- Förändringsledning
- Business agile
- Ledarutveckling och kultur
- Lärande organisationer

Kontakta oss
Helena Tronner
Erbjudandeansvarig
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen