Det här erbjuder vi dig

En organisationsutveckling, förändring eller affärsutveckling kan vara knepig att genomföra. Vi hjälper dig att analysera ditt företag i förhållande till er önskade position. Utifrån analysen hjälper vi er att strukturera och implementera en flexibel och snabbrörlig organisation som är bättre riggad att möta era nuvarande och framtida utmaningar.

Tillsammans med dig ser vi bland annat till att ni blir både agila och tvärfunktionella där det är lämpligt, att ni får tillgång till rätt kunskap snabbt samt främjar en kultur där man tar initiativ, vågar att prova nytt och tar kalkylerade risker. Samtidigt hjälper vi er att även se andra sidan av myntet, det vill säga var ni ska effektivisera, harmonisera processer och säkra stordriftsfördelar – ofta med intelligenta automationer. Det är inte varken eller utan snarare både och.

För en framgångsrik organisation

Våra uppdrag inom organisationsutveckling bygger på en grundlig analys som vi gör tillsammans med våra kunder. Våra metoder och verktyg baseras på forskning, med målet att ni ska få full effekt genom att kombinera rätt struktur med rätt beteende. 

Kraven på snabbhet och flexibilitet gör att organisationer behöver bli plattare och beslutsfattandet mer agilt. Vi förkortar ledtiden från beslut till handling och gör så att organisationer agerar snabbare på sina kunders behov. 

Personligt ledarskap är en förutsättning för detta, vilket innebär att alla medarbetare får och förväntas ta egna initiativ som går i linje med organisationens mål. Hur ser det ut hos dig?

Våra styrkor

Vi har djup verksamhetskunskap och har hjälpt många företag med organisationsutveckling över många marknader och branscher. Vi kan alltifrån organisationsdesign, business agile, kultur, lärande, ledarutveckling till förändringsledning. Vi har erfarenheter och specialister inom dessa områden:

- Organisationsdesign
- Förändringsledning
- Business agile
- Ledarutveckling och kultur
- Lärande organisationer

Kontakta oss
Helena Tronner
Erbjudandeansvarig
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen