Nätverket Knowit EXPLORE

Nätverket Knowit EXPLORE startar 22 januari 2021 och riktar sig till dig som jobbar med hållbarhetsfrågor eller driver innovation.

Vi är alla involverade på något sätt, mitt i omställningen mot en hållbar utveckling. I varje del av vårt samhälle finns efterfrågan på ny kunskap och innovation. Drivkrafter och lösningar som hjälper oss att göra hållbara val är våra mest värdefulla tillgångar, nu och lång tid framöver. Vad händer när vi leder oss själva in i en tvärfunktionellt utforskande kontext?

Knowit EXPLORE skapar ett tvärfunktionellt sammanhang där olika yrkesgrupper som annars inte skulle ha mötts interagerar. Med nyfikenhet och ett utforskande angreppssätt ges deltagarna i nätverket utrymme för dynamiska diskussioner. Här finns möjligheter att dela praktiska erfarenheter tillsammans för att lära och utveckla handlingskraft.

  • Vi skapar ett kreativt klimat där vi hjälps åt att konkretisera och lösa utmaningar
  • Vi inspirerar varandra att våga mer
  • Det vi inte vet idag, tar vi reda på imorgon
  • Vi upptäcker hur digitalisering, hållbarhet och innovation samspelar

Nätverket inkluderar som mest 20 personer med 8 digitala träffar per år. Våra vana nätverksledare säkerställer en balans av personer med olika kompetenser inom digitalisering, hållbarhet och innovation.

Anmäl dig redan idag via denna länk . Du kan även använda länken ifall du är intresserad och vill att vi skall kontakta dig!

Kostnad: 5 900 SEK ex moms. Inkluderar 8 online-träffar, professionella nätverksledare och medlemskap helår 2021.

Nätverksledare Knowit EXPLORE

Carina.Andersson@knowit.se

Sara.Ingvarsson@knowit.se

explore@knowit.se

Träffar år 2021

Fre 22 jan 9-12
Tor 25 feb 9-12
Fre 16 april 12:30-15:30
Tor 20 maj 12:30-15:30
Tor 26 aug 9-12
Tor 30 sept 12:30-15:30
Tor 11 nov 9-12
Tor 9 dec 12:30-15:30

Till toppen