Hur vi arbetar

Vi arbetar ofta i team tillsammans med andra relevanta kompetenser, till exempel inom projektledning, informationssäkerhet och förändringsledning. På så sätt kan vi erbjuda en portfölj av olika tjänster och helhetslösningar på kundernas utmaningar. Inom Digital Law är vi specialister på dataskydd och den nya förordningen GDPR, informationssäkerhet, immaterialrätt, avtalsrätt, affärsrätt och upphandlingsjuridik/offentlig upphandling och mycket mer.

Våra kunder finns i många branscher och är både stora och små organisationer i privat och offentlig sektor.

Book shelf in a library filled with old books

Dataskydd och GDPR

Med vårt styrkeområde Digital Law erbjuder vi juridisk expertis inom dataskydd och GDPR samt samverkar med andra relevanta kompetenser för att lösa komplexa problem inom dataskydds- och integritetsområdet. Våra jurister har mångårig erfarenhet av dataskyddsjuridik från bland annat Datainspektionen, Säkerhetspolisen och Tullverket.

Vi hjälper er genom hela GDPR-processen, alltifrån kartläggning, nulägesanalys och projektplan till anpassning av verksamheten och GDPR-regelefterlevnad.

Läs mer om våra erbjudanden:

A young couple on an empty city street

Upphandling

Våra erfarna jurister erbjuder stöd i offentlig upphandling, under hela upphandlingsprocessen, och säkerställer efterlevnad av upphandlingsreglerna (i bland annat LOU, LOV, LUF och LUK) utan att göra avkall på affärsmässighet och kvalitet, hjälper vi er att undvika onödiga överprövningar.

Vi är specialiserade på säker upphandling och utkontraktering av IT-relaterade tjänster och system.

A woman sitting in a café reading a book

Affärsjuridik

Vi har bred kunskap inom praktiskt tillämpad affärsjuridik. Vi hjälper er att ta fram ändamålsenliga avtal för IT-outsourcing, molntjänster, licensavtal, utvecklingsavtal och personuppgiftsbiträdesavtal. Vi hjälper också till med strategiskt avtalsstöd då vi analyserar avtal utifrån juridiska och kommersiella risker.

Vi är specialiserade på IT-rätt, immaterialrätt och avtalsrätt.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Vill du att vi ska ringa upp dig?

Tack! Vi kommer att ringa upp dig så snart som möjligt! Hälsningar Knowit Insight

Till toppen