Vi löser era utmaningar

Dagens informationssamhälle och digitalisering innebär stora möjligheter. Information omsätts på nätet i en aldrig tidigare skådad hastighet där teknikutveckling, globalisering och nya affärsmodeller skapar stora ekonomiska och ideella värden. Denna utveckling är i grunden positiv, men medför också för stora utmaningar.

Digitalisering av informationsflöden utsätter oss för nya risker och hot. Cyberbrottsligheten blir både allt grövre och vanligare, med krav på förstärkt säkerhet och ökad myndighetskontroll som följd. I takt med att personuppgifter blivit en handelsvara har integritetsfrågor hamnat högt på agendan. Detta oavsett om det rör sig om kameraövervakning på offentliga platser, digitalisering av patientjournaler eller kartläggning av beteenden i marknadsföringssyfte.

Den digitala ekonomin är dessutom global och verkar i stort sett fritt över lands- och nationsgränser. Detta innebär utmaningar för lagstiftare världen över som vill ha del av de värden som skapas eller som önskar utöva kontroll.

I detta sammanhang verkar Digital Law - i gränslandet mellan juridik, teknik och affär. Vi hjälper er att lösa informationssamhällets och digitaliseringens utmaningar.

Vill du att vi ska ringa upp dig?

Tack! Vi kommer att ringa upp dig så snart som möjligt! Hälsningar Knowit Insight

Till toppen